METİN2 GM KODLARI
egostavya Çevrimdışı
Normal üye

Mesajlar: 114
Mesaj: #1
METİN2 GM KODLARI
Bukodlar hepsi kralonly serveridnde denedim
ÝSTEDÝGÝNÝZ ÝTEMÝN VEYA MOBUN KODUNU BULMAK ÝCÝN
cTRL+F BASIN ÝSMÝNÝ YAZIN TAMAMDIR
KIş ÝÇÝN KODLAR
HTML Code:
gece : /x 1
gündüz : /x 2
/xmas_song 1 Noel Þarkýsý
/xmas_boom 1 Havai Fisek Gosterisi
/xmas_santa 1 Noel Baba Eventi
NoeL baba donusme: /poly 20031
NoeL baba Cagirma : /m 20031
Agac Cagirma: /m 20032 20033 20034
Corap Yaratma : /i 5001
Kar Yaðdýrma: /xmas_snow 1
Karý Durdurma: /xmas_snow 0
olay yardýmcýsý: /m 9004
GMler ve Oyuncular Ýçin Eðlence - event kodları
Evet arkadaþlar serverinizde böyle eðlenceler yapabilirsiniz.denenmiþtir çok eðlenceli oluyor.
KABAK DUROBU
HTML Code:
Drobu Baþlatmak Ýçin: /e kabak_drop 1
Drobu Kapatmak Ýçin: /e kabak_drop 0
3 YOL SAVAÞI KODLARI
HTML Code:
/e threeway_war 1
/e threeway_war_dead_count 5
/e threeway_war_kill_boss_count 1
/e threeway_war_kill_count 200
/e threeway_war_mob_count 150
1-Alev
HTML Code:
/mount_test 1402
yazýyoruz sonra
/poly 2202
yazýyoruz sonra
/in
yaziyoruz ne kadar hýzlý olursanýz o kadar aydýnlýk olur
2-Metin Ýle Disko
HTML Code:
/poly 8001 Yazýp boþluða basýyoruz gerisi resimde
3-Oyuncularý Sýkýstýrmak..
HTML Code:
/poly 13001 veya /poly 13000
yazarak oyuncularý sýkýþtýrýn
4- Hayvan Kodlarý
HTML Code:
hayvan+at oyuncular için komedi
/i 11000 veya 11010 veya 11020 veya 11030
5-Oyuncu Katlýyamý
HTML Code:
Kalabalýk olan yere /m 1903 yazýn ve eðlence baþlasýn
6- Kaçan Moblar
Event Yaparken
HTML Code:
/mc 101 100
yazýn ve slotun kaçýþlarý baþlasýn
7-NPC Eðlenecsi
HTML Code:
/m 9001 100
yazýn ve ortalýgý npclerle doldurun

Mob-Boss Kodları
2493 Su Ejderha gm kodu
2494 Zin-Heaven Komutan
2401 Güçlü Asker
2402 Gökyüzü Kralý Asker
2403 Ruhani Güç
11505 : Altýn Kurbaða
11506 : ateþ gücü
11507 : ateþ gücü
11508 : ateþ gücü
11509 : ateþ gücü
11510 : ateþ gücü
13000 : Ahþap Kapı
13001 : Taþ Kapı

Tr kaskları ve ayakabıları
Korku Maskesi Kod:12269
Savaþ Anasý Kaský Kod:12289
Ork Kaský Kod:12399
Örümcek Kask Kod:12409
Boynuzlu Kask Kod:12539
Sihirbaz Kaský Kod:12549
Kardinal Þapkasý Kod:12679
Ruhlarýn Kaský Kod:12689
Öfori Ayakkabý Kod:15379
Yücelik Ayakkabýsý Kod:15399
Qiln'in Ayakabýsý Kod:15419
Yalýçapkýný Ayakkabý Kod:15439

EN GÜZEL ZIRHLAR

Hayvan Zırhları
11000 = Kurt
11010 = Domuz
11020 = Ayý
11030 = Kaplan

Celikler
]Savaþçý = 11299
Ninja = 11499
Sura = 11699
Þaman = 11899

Kraliyet zırhı
Savaþçý = 11971
Ninja = 11972
Sura = 11973
Þaman = 11974

Kutsal Zırh
Savaþçý = 41010
Ninja = 41020
Sura = 41030
Þaman = 41040

Kutsal Panzer
Savaþçý = 41011
Ninja = 41021
Sura = 41031
Þaman = 41041

Tanrıların Zırhı
Savaþçý = 41050
Ninja = 41060
Sura = 41070
Þaman = 41080

Smaragt Zırhı
Savaþçý = 42000
Ninja = 44000
Sura = 46000
Þaman = 48000

Safir Zırhı
Savaþçý = 42010
Ninja = 44010
Sura = 46010
Þaman = 48010

Hediye Zırhı
Savaþçý = 42020
Ninja = 44020
Sura = 46020
Þaman = 48020

Rubin Zırhı
Savaþçý = 42030
Ninja = 44030
Sura = 46030
Þaman = 48030

Altýn Armor Zırhı
Savaþçý = 42040
Ninja = 44040
Sura = 46040
Þaman = 48040

Zombi Zırhı
Savasçı Kod = 41900

120 lw silahlar Kodları
Þaman çan:579
Metin kesen:569
Samuray:559
Demirci Öldüren:549
Armora Býçaðý:539
Lucian Pala:529
Mavi sivri uç pala:519
Kýrmýzý Ejderha Katleden:509
Býll Kýlýcý:479
Eten Kýlýcý:469
Kuru Kafa Kýlýcý:459
Mega Uçan Büyücü:449
Görünmez Kýlýç:439
Cýmbýz Kýlýcý:429
Sabýr Kýlýcý:419
Dragon Kýlýcý:409
Mega Uzun Kýlýç:399
Köpek Öldüren Kýlýcý:389
Mega Kýlýcý:379
Hamle Kýlýcý:369
Kafa kýran:359
Kasatura Kýlýcý:349
Duranza Kýlýcý:339
Mastif Kýlýcý:329
Balyos Kýlýcý:319
Zin býçagý:919
3259:Azrail Kýlýcý
3249:Mavi Ölüm silahý
7509:Sivri Uç Kýlýcý
8069:Menzilli Yay/ayný bunada
8059:Multi Yay /kraliyet yayý falan diyebilirler
8049:Mega Geyik Boynuzu yay
8089:Aqua Býçaðý
9019:Çan iþte
3239:Zin Kýlýcý
9039:Premier Kýlýcý
8039:Salsa Yay
8099:Çöl Kýlýcý /suralar içindir
7239: Darbe Kýlýcý /Soguk buz kýlýcý
7229:Mega Azap Kýlýcý /Kraliyet Kýlýcý

kro takýlar
14229=ejderha tanrýsý bileziði (90LVL)
15269=ejderha tanrýsý ayakkabý (90LVL)
91009=ejderha tanrýsý kask (90LVL)
92009=ejderha tanrýsý kalkan (90LVL)
113129=ejderha tanrýsý kalkaný (90LVL)
116209=ejderha tanrýsý kolye (90LVL)
117209=ejderha tanrýsý küpe (90LVL)

BÝR ATA DÖNÜŞMEK(Ýlk ve TEK)
20101 > Normal at
20102 > Normal at(Loncalý)
20103 > Normal at(Lonca lideri)
20104 > Zýrhlý at
20105 > Zýrhlý at(Loncalý)
20106 > Zýrhlý at(Lonca lideri)
20107 > Asker at
20108 > Asker at(Loncalý)
20109 > Asker at(Lonca lideri)

=== SLOT ===
101 - 194 > 1. köy slotlarý
301-398 > Beyaz yeminliler
400 - 494 > 2. köy slotlarý
601 - 657 > Ork Slotlarý
701 - 777 > Tapýnak slotlarý
901 - 937 > Hastalýklý Slotlar
1001- 1035 > Þeytan kulesý slotlarý
1101 - 1157 > Buz slotlarý
2001 - 20051 > Örümcek slotlarý
2201 - 2206 > Ateþ diyarý slotlarý
2301 - 2307 > Orman slotlarý
2401 - 2407 > Kýzýl orman slotlarý

KALKANLAR
[HTML]Kanlý Kabuk Kalkaný -_-_- 13149
Üç Ýmparator Kalkaný -_-_- 13169
Parlak Kalkan -_-_- 13189

METİNLER
/mob 8001
/mob 8002
/mob 8003
/mob 8004
/mob 8005
/mob 8006
/mob 8007
/mob 8008
/mob 8009
/mob 8010
/mob 8011
/mob 8012
/mob 8013
/mob 8014
/mob 8024
/mob 8025
/mob 8026
/mob 8027

BOSSLAR
/mob 2291 ->kýrmýzý ejderha
/mob 2206 ->alev kral
/mob 1901 ->dokuz kuyruk
/mob 1093 ->azrail
/mob 1095 ->mavi ölüm
/mob 1306 ->sarý kaplan hayaleti
/mob 2191 ->dev çöl kaplumbaðasý
/mob 2493 ->su ejderhasý
/mob 692 ->ork reisi
1:::örnek /mob 619 99999 yazarsanýz 1 yerine 20 yi geçik ork reisi iner.

EFSUN KODLARI
71085 1-4 Bonus ekle
70024 5. Bonus Ekle
71051 6-7 Bonus ekle
71.084 1-5 bonus deðiþtirmek
71.052 6-7 bonus deðiþtirmek

GM en cok kulanýlan kodlar
/item kodu (envanterinize item gelir)
/setsk skill kodu (perfect açar)
/setskillother <nick> skill kodu (baþkasýna perfect açar)
/horse_level <nick> (at levelini 30 yapar)
/a <nick> 99 (99 level yapar,baþkasýnýn)
/level 99 (levelinizi 99 yapar)
/dc <nick> (dc verir)
/ip (itemleri yok eder)
/m canavar kodu (istediðiniz canavarý çaðýrmaya yarar)
/purge (çaðýrýlan mob veya npc yi geri götürür)
/poly kodu (herhangi bi npc veya moba dönüþmeyi saðlar)
/x 1 /x 2 (havayý gündüz veya gece yapar)
/n veya /b (herkesin görebildiði yazý)
/quit (oyundan çýkarýr)
/set <nick> dex rakam (çeviklik ayarlar)
/set <nick> int rakam (int ayarlar)
/set <nick> hp rakam (hp ayarlar)
/shutdown servera restart gibi biþey atar.
Birisini yanýnýza çeker /transfer
Herhangi bi koordinata ýþýnlanmaya yarar /warp
Direk öldürmek : /kill <nick>
HP ve SP Fuller /r
Yang aktarmak : /set <nick> gold yand miktarý
Kahraman yapar : /set <nick> align 200000
HP’yi arttýrýr : /set <nick> max_hp herhangi bir sayý
SP’yi arttýrýr : /set <nick> max_sp herhangi bir sayý
Çevrenizdeki bütün moblarý öldürür : /weak
Görünmez yapar : /inv
EXP Transferi yapar : /set <nick> exp herhangi bir sayý
Level verir(Baþkasýna) : /a <nick> herhangi bir sayý
Lonca savaþlarý listesini gösterir : /gwlist
Bir oyuncuyu dondurur /stun <nick>
Bir oyuncuyu yavaþlatýr /stun <nick>

IÞINLANMA KOORDÝNATLARI
/go d Çöle Gönderir
/go f Ateþ Diyarý’na gönderir.
/go tr Orman a gönderir.
/go tr2 Kýzýl Orman’a gönderir.
/go s Soðan Daðý’na gönderir.
/go t Vadi’ ye gönderir.
/go m Hwang Tapýnaðýna Gönderir
/go a Shinsoo 1. MAP’e gönderir.
/go a3 Shinsoo 2. MAP’e gönderir.
/go b Chunjo 1. MAP’e gönderir.
/go b3 Chunjo 2. MAP’e gönderir.
/c Jinno 1. MAP’e gönderir.
/go c3 Jinno 2. MAP’e gönderir.
/go ox OX Yarýþma Yerine Gönderir

TAÞLAR
+4 yapmak icin ortadaki sayı 4 yapýn örnek :savascý taþý 28433
+5 yapmak icin ortadaki sayı 5 yapýn örnek :savascý taþý 28533
+6 yapmak icin ortadaki sayı 6 yapýn örnek :savascý taþý 28633
+7 yapmak icin ortadaki sayı 7 yapýn örnek :savascý taþý 28733
+8 yapmak icin ortadaki sayı 8 yapýn örnek :savascý taþý 28833
Ruh taþý kaðýdý item kodu : 25100
Taþ sanatý kitabý kodu : 71083
Savaþçýdan Koruyan Taþ : 28433
Ninjadan Koruyan Taþ : 28434
Suradan koruyan Taþ : 28435
Þamandan Koruyan Taþ : 28436
Canavardan Koruyan Taþ : 28437
Kurnazlýk Taþý : 28439
Sihir Taþý : 28442
Yaþam Taþý : 28441
Korunma Taþý : 28438
Öldürücü Darbe Taþý : 28431
Kavrama Taþý : 28430
Hýz Taþý : 28443

3 YOL SAVAÞI KODLARI
/e threeway_war 1
/e threeway_war_dead_count 5
/e threeway_war_kill_boss_count 1
/e threeway_war_kill_count 200
/e threeway_war_mob_count 150

BAZI KÝTAPLAR
Sun-zi savaþ sanatý: 50301
Wu-zi savaþ sanatý: 50302
WeiLiao-zi savaþ sanatý: 50303
Combo Kitabý 1 : 50304
Combo Kitabý 2 : 50305
Combo Kitabý 3 : 50306
Görevi Kitabý Kolay : 50307 / 50318
Görev Kitabý Orta : 50308 / 50319
Görev Kitabý Zor : 50309 / 50320
Görev Kitabý Uzman : 50310 / 50321
Shinsoo Dil Kitabý : 50311
Chunjo Dil Kitabý : 50312
Jinno Dil Kitabý : 50313
Dönüþüm Kitabý : 50314
Dönüþüm Kitabý 2 50315
Dönüþüm Kitabý 3 : 50316
Madencilik Kitap : 50600

NPC MOBLAR
11000 Köy meydaný gardiyaný
11001 Savaþ Yönetici
11002 Köy meydaný gardiyaný
11003 Savaþ Yönetici
11004 Köy meydaný gardiyaný
11005 Savaþ Yönetici
Ep Ýle Alýnan Ýtemler
HTML Code:
71001 Kötü Ruh Kovma Kaðýdý
71002 Statü Sýfýrlama
71003 Beceri Sýfýrlama
71004 Mutluluk Madalyasý
71007 Lisan Yüzüðü 30 Gün
71009 Fazladan Depo
71010 Üçüncü El
71011 Duygu Maskesi
71012 Lider Kaðýt
71015 EXP Yüzüðü
71.015 Hýrsýzýn Eldiveni
71017 Ejderha Madalyasý
71018 Yaþam Kutsamasý
71019 Büyü Kutsamasý
71020 Ejderha Kutsamasý
71083 Taþ Klavuzu
72015 Balýkçýlýk Klavuzu
71027 Ejderha Tanrý Yaþam
71028 Ejderha Tanrý Atak
71029 Ejderha Tanrý Büyü
71030 Ejderha Tanrý Savunma
71033 15 Günlük Duygu Maskesi
71034 %15 Atak
71035 Savaþ Ýksiri
70.024 Ek Ýkramiye
27989 Metin Dedektörü
71110 At þekeri
71103 Yeniden daðýtým (VIT)
71104 Yeniden daðýtým (INT)
71105 Yeniden daðýtým (STR)
71106 Yeniden daðýtým (DEX)

ÖZEL ZIRHLAR
Savaşçı
11300 : (Level 5)
11301 : (Level 11)
11302 : (Level 17)
11303 : (Level 25)
11304 : (Level 34)
11305 : (Level 43)
11306 : (Level 51)
11307 : (Level 62)
11308 : (Level 71)
11309 : (Level 80)
Sura
Gang-Ryoung-Gab(lvl 5) 11700
Guek-Hon-Gab(lvl 11) 11701
Ha-An-Gab(lvl 17) 11702
Bi-Sang-Gab(lvl25) 11703
Ya-Sang-Gab(lvl 34) 11704
Noe-Un-Gab(lvl 43) 11705
Zoek- Rang-Gab(lvl 51) 11706
Heuk-Sin-Gab(lvl 62) 11707
Ma-Sin-Gab(lvl 71) 11708
Ma-Ryoung-Sin-Gab(lvl 80) 11709
Ninja
Gang-Ma(lvl 5) 11500
Zung-Seon(lvl 11) 11501
Chung-Zin(lvl 17) 11502
Ho-Young(lvl25) 11503
Young-Seon(lvl 34) 11504
Su-Sin(lvl 43) 11505
O-Gyo(lvl 51) 11506
Bi-Pung((lvl 62) 11507
Zoek- Hyoun(lvl 71) 11508
Ho-Gu(lvl80) 11509
şaman
Su elbise (LVL 5) 12000
Su elbise (lvl 11) 12001
Su elbise (lvl 17) 12002
Su elbise (lvl25) 12003
Su elbise (lvl 34) 12004
Su elbise (lvl 43) 12005
Su elbise (lvl 51) 12006
Su elbise (lvl 62) 12007
Su elbise (lvl 71) 12008
Su elbise (lvl 80) 12009

ox yapımı
1. Adim : ''/go ox '' Yazip Ox Eventine Giriþ Yapýyoruz.
2. Adim : ''/m 20358'' Yazip Ýsimsiz Cicekleri Cagiriyorsunuz.
3. Adim : Ýsimsiz Ciceklere Týklayýp Oxu Baþlat Diyip Kapýlarý Kapatýyoruz.
4. Adim : Tekrar Týklayýp En baþtakini seciyoruz Ve Soru Sormaya Baþlýyor
6. Adim : Ardarda Soru Sormasý icin Soru Bittikce Yariþmayi Baþlat Diyoruz.
Not: Oxunuz Türkce Deil Ýse Araþtýrýp Oxunuzu Türkce Yapabilrisnz

Editli Taş Kodları
28100 Katliam Taþý +1 (ortalama zarara karþý (100%) ve
28104 Paranoya Taþý +1 (beceri hasarýna karþý (% 100)
28108 Travma Taþý +1 (ortalama zarara karþý(% 50)
28112 Aptallýk Taþý +1 (beceri hasarýna karþý(% 50)
28200 Massacre Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 100) ve
28204 Paranoya Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 70) ve
28208 Travma Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 50)
28212 Aptallýk Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 30) ve
28300 Massacre Taþý +3 (kýlýç savunmasý(% 100) ve
28304 Paranoya Taþý +3 (kýlýç savunmasý% 70) ve
28308 Travma Taþý +3 (kýlýç savunmasý% 50)
28312 Aptallýk Taþý +3 (kýlýç savunmasý% 30)

kralonly ve 2011-2012 özel kodlar
20220 den 20290 a kadar deneyin
cips makinasý
ejderha
beyaz at
siyah at
goril
kanatlý panda
devrim
ördek
ve bircok sey

Lonca Kurup Silme kodu
Kodla Lonca Kurmak icin /make Lonca Ýsmi
Kodla Lonca Silmek icin /Delete Lonca ismi

ninja ok kodları
8000 = Tahta Ok GM Kodu
8001 = Bambu Ok GM Kodu
8002 = taþ ok Ok GM Kodu
8003 = Demir Ok GM Kodu
8004 = çelik ok Ok GM Kodu
8005 = Gümüþ ok Ok GM Kodu
8006 = ateþli ok Ok GM Kodu
8007 = zehirli ok Ok GM Kodu
8008 = buzlu ok Ok GM Kodu

YENİ SERVERLERDE YENİ İTEM KODLARI
71021 Savas Tanrisinin Kutsama Kagidi
29001 Tarak
29002 Mavi Tarak
29003 SariTarak
29004 KirmiziTarak
29005 Yesil Tarak
29006 Koyu Sarisaraptasi
29006 Sarisaraptasi
29007 Þarap Taþý
29007 Lacivert saraptasi
29008 Mavi Kutsal Su
29009 SariKutsal Su
29010 KirmiziKutsal Su
29011 Yesil Kutsal Su
29012 Lacivert Kutsal Su
29012 Açik Mavi Kutsal Su
29013 Koyu SariKutsal Su
29013 Açik SariKutsal Su
29014 Bordo Kutsal Su
29014 Açik KirmiziKutsal Su
29015 Koyu Yesil Kutsal Su
29015 Açik Yesil Kutsal Su
60002 Depo Bekçisinin Tavsiyesi
50901 Boþ þiþe iksirleri hazýrlamak için gerekli
70001 Tanriçanin Oyuncak Bebegi
60003 Kahramanlik Sembolu
50108 Topaç
50080 KirmiziEjderha Sandigi
50075 Dev Mikrop tasima Sandigi
50071 Ögreti Lideri Sandigi
50072 Hayalet Liderinin Sandigi
30068 Tofu Biftegi
30066 AciBiber
30064 Sivri tas
30065 Zil Küçük zil
30063 Deri ilaci
70040 Ork Dayanikliligi
70039 Demircinin El Kitabý
70015 Ucuz Firça
70003 Liutao 7 Savas stratejisi kitabindan biri.
70004 Çaliskanlik Madalyasi iyi çalisanlar için bir ödül.
70007 Çarpiklik Yüzügü
70010 Depo Bileti
70011 Sývý siþesi Yükseltme
71055 :Karakter isim deðiþtirici gm Kodu

Evlilik Kodları
11901 smokin gm kodu: elbise erkekler tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
11902 Smokin gm kodu elbise erkekler tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
11903 Özel Gelinlik gm kodu elbisesi kadýnlar tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
11904 Özel Gelinlik gm kodu elbisesi kadýnlar tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
71056 : Mavi Ejderha Nefesi.Karakterin çevresine yagmur bulutu ekler.
71068 : Sevgi kusu özelligi Kullanildiginda sevgi puanihizliartar.
71069 : Uyum Küpesi ve delici güç degisikligini artirir.
71070 : Sevgi Bilezigi ve kazanilan EXP artar..
71071 : Sevgi Küpe ve öldürücü vurus oranini artrir.
71072 : Uyum Bilezigi Yaratigin saldirigücünü düsürür.
71073 : Sevgi Kolye saldiri gücünüzü artirir
71047 Kurtarici Nesnede ekli Ruh tasinisiler
71022 Zeka Unutma Kitabi Zeka statüsünü sifirlar..
71023 Dirilik Unutma Kitabi Dirilik statüsünü sifirlar.
71024 Güç Unutma Kitabi Güç statüsünü sifirlar.

BAR KODLARI
80003 Gumus kulce 50k
80004 Gumus kulce 100k
80005 altin kulce 500k
80006 altin kulce 1m
80007 altin kulce 2m

normal item kodları
29109 +9 Kazma
27400 +9 Olta
50032 Lolipop
50031 Sari Gul
50041 Hediye Paketi
27112 Büyük Yeþil Pot Gm kodu
Havai Fiþekler
50101 [sari]
50102 [Semavi]
50103 [kirmizi]
50104 [yesil]
50105 [beyaz]
50106 [Noel]
Çançiçeði (iksir olusturma) = 50722
Pazar torbasi: 50200

+ Basma İtem kodları
B.Domuz kuyruðu kurdele+ :30073
Akrep kuyrugu: 30046
Ayý ayak derisi+ : 30072
Domuz Burnu: 30003
Süs eþyasý: 30031
Þeftali çiçeði(iksir oluþturma): 50721
Örümcek gözleri: 30057
Ork muskasý+ : 30076
Binicilik bileti: 50083
Kazma: 29101
Kaplan pencesi: 30037
Yýlan kuyruðu: 30.022
+Yýlan kuyruðu = 30082
Bilinmeyen Ýlaç: 30.009
+Bilinmeyen ilaç = 30083
Akrep Ýðnesi: 30045
Akrep kuyruðu: 30.046
Akrep Kuyruðu + lý : 30.081
Domuz Burun: 30.003
Kýrýk Zýrh Parçasý: 30.005
Ork Diþi: 30.006
Ork Diþi + lý: 30.077
Ayý Safrasý : 30010
Ayý Safrasý + lý :30.071
Çile: 30.011
Yeti Postu: 30014
Yeti Postu + lý :30.089
Süslü Saç Tokasý: 30.017
Alev: 30.019
Þeftali tohumu: 30.020
Örümceðin zehir kesesi: 30025
Kurt baðýrsaðý: 30.026
Kurt KaraciðerÝ: 30.029
Paslý býçaK: 30.030
Siyah üniforma: 30.032 ile
Siyah üniforma + lý 30.074
Kýrýk Porselen: 30.033
Yüz kremi: 30.035
Shuriken: 30041
Shirken + lý : 30.075
Örümcek Aðý: 30.056
Örümcek gözleri: 30.057
Örümceðin yumurta kesesi: 30.058
Örümcek bacaklarý: 30.059
Kurbaða Dili: 30.060
Kurbaða bacaklarý: 30061 / 30116
Yýlan derisi: 30.067
Savaþçýnýn Sembolü: 30.091
Gizli Tapýnak Kitap kitabý : 30154 / 30156

Tüm İksir – Pot Kodları
Büyük Kýrmýzý Ýksir (G) = 27003
Büyük Mavi iksir (G) = 27006
Küçük Kýrmýzý Ýksir (K) = 27001
Kýrmýzý Ýksir(M) = 27002
Küçük Mavi Ýksir (K) = 27004
Mavi Ýksir (M) = 27005
Küçük Yeþil Ýksir (K) = 27110
Yeþil Ýksir (M) = 27111
Büyük Yeþil Ýksir (G) = 27112
Küçük Mor Ýksir (K) = 27.113
Mor Ýksir (M) = 27114
Büyük Mor Ýksir (G) = 27115

Balıkçı GM Kodları
27.600 Kamp Ateþi
27.610 Izgara Balýk
27.620 Balýkçýlýk Kýlavuzu
27.799 Kýlçýk
27.800 Yapýþtýrmak
27.801 Solucan
27.802 Küçük Balýk
27.803 Sudak Balýðý
27.804 Mandalina balýðý
27.805 Büyük pike
27.806 sazan
27.807 somon
27.808 çim sazan
27.809 kahverengi alabalýk
27.810 yýlanbalýðý
27.811 Gökkuþaðý alabalýðý
27.812 alabalýk nehir
27.813 kýzýlkanat
27.814 Levrek
27.815 Tenchi
27.816 yayýn balýðý
27.817 Çupra
27.818 Lotus Balýðý
27.819 Güzel Balýk
27.820 Norveç
27.821 Shiri
27.822 ayna sazan
27.823 Altýn Balýk
27.987 Ýstridye Gm kodu
27.990 Taþ
27.992 Beyaz Ýnci Gm kodu
27.993 Mavi Ýnci Gm kodu
27.994 Kan Kýrmýzý Ýnci Gm kodu

Görev Kitap kodları
50307 Görev Kitabý Kolay GM Kodu
50308 Görev Kitabý Normal GM Kodu
50309 Görev Kitabý zor GM Kodu
50310 Görev Kitabý Uzman GM Kodu

Ep ile alınan item kodları
70008 Beyaz Bayrak Kodu
71095 2.Kat Bileti
71003 Skill Sifirlama
71002 Stat Sifirlama
27993 Mavi inci
27992 Beyaz inci
27994 Kirmizi inci
70038 Cesaret Pelerin
70031 karþý atak stratejisi gm kodu
71012 Liderin Kitabý
27989 Metin Dedektoru
71033 Duygu Maskesi gm kodu
25100 Ruh taþý kaðýdý
71084 Artýrma Kagidi
72001 30 Gun Exp Yuzugu
71053 imparatorluk deðiþimi gm kodu
70102 Zen Fasulyesi
70301 Söz yüzüðü gm kodu
71048 Deðiþim Týlsýmý
71050 Hiz iksiri gm kodu
27114 Mor Ýksir (O)
71008 Balikcilik Kagidi
12299 kutsama kodu:
25041 buyulu metal kodu:
71083 Taþ sanatý gm kodu
71045 Delici Ýsabet
71044 Kritik Ýsabet
71049 72007 72008 72009 Ýpek bohça kodu
72702 Rüzgarýn Ayakkabýlarý
72018 3.el gm kodu
71027 Ejderha Tanrý Yaþam
71028 Ejderha Tanrý Atak
71029 Ejderha Tanrý Büyü
71030 Ejderha Tanrý Savunma
27799 Kýlçýk Kodu
71017 Ejderha Madalyasý
71018 Yaþam Kutsamasý
71019 Büyü Kutsamasý
71020 Ejderha Kutsamasý
71110 At þekeri gm kodu
71103 Yeniden daðýtým (VIT)
71104 Yeniden daðýtým (INT)
71105 Yeniden daðýtým (STR)
71106 Yeniden daðýtým (DEX)

Karaktere dönüþme gm kodu
1 – Normal halinize dönersiniz
4- Kýz savaþçýya dönüþürsünüz
5 Erkek ninja
6 Kýz Sura
7 Erkek þaman

At ile ilgili kodlar – Tüm At gm kodlarý
HTML Code:
At Madalyonu=50050
At Resmi= 50051
Zýrhlý At Kitabý= 50052
Asker At Kitabý= 50053
Saman= 50054
Havuç= 50055
Kýrmýzý Ginseng= 50056
K. Maymun Zindaný Bitkisi= 50057
N. Maymun Zindaný Bitkisi= 50058
Z. Maymun Bitkisi= 50059
Binicilik Klavuzu= 50060
At Evcilleþtirme Kitabý= 50061
Ata Binme Kýlavuzu= 50062
Özelilk – Efsun Kodlarý

HTML Code:
71085 1-4 Efsun Artýrma Kaðýdý gm kodu
70024 5. Efsun : Kutsama Küresi gm kodu
71051 6. ve 7. Efsun Artýrma Kaðýdý gm kodu
71.084 1-5 efsun deðiþtirmek
71.052 6-7 efsun deðiþtirmek
Tüm NPC Kodlarý gm kodu
Not:NPC veya Mob ‘ a dönüþme kodu /poly [kod] þeklinde (köþeli parantezler olmadan)
Demirciye dönüþüp yaktýðý itemlerin intikamýný alýn
HTML Code:
9.001 silahçý kodu
9.002 zýrhçý kodu
9.003 market kodu
9.004 havai fiþekçi
9.005 depocu gm kodu
9.006 yaslý kadýn
9.007 Çan Satýcýsý GM Kodu
9.008 ayakkabý kupe fln
9.009 denizci
9.010 Yaþlý Kadýn GM kodu
9.011 Yaþlý Kadýn GM kodu
9.012 ýsýnlayýcý
10.001 çözgü
10.002 çözgü
10.003 çözgü
10.004 çözgü
10.005 çözgü
10.006 çözgü
10.007 çözgü
10.008 çözgü
10.009 çözgü
10.010 çözgü
10.011 çözgü
10.012 çözgü
10.013 çözgü
10.014 çözgü
10.015 çözgü
10.016 çözgü
10.017 çözgü
10.018 çözgü
11.000 gangyo_patrol_spear
11.001 gangyo_patrol_bow
11.002 jinno_patrol_spear
11.003 jinno_patrol_bow
11.004 sinsu_patrol_spear
11.005 sinsu_patrol_bow
11.100 gangyo_patrol_spear22
11.101 gangyo_patrol_bow
11.102 jinno_patrol_spear
11.103 jinno_patrol_bow
11.104 sinsu_patrol_spea20015r
11.105 sinsu_patrol_bow
11.106 gangyo_patrol_spear
11.107 gangyo_patrol_bow
11.108 jinno_patrol_spear
11.109 jinno_patrol_bow
11.110 sinsu_patrol_spear
11.111 sinsu_patrol_bow
11.112 gangyo_patrol_spear
11.113 gangyo_patrol_bow
11.114 jinno_patrol_spear
11.115 jinno_patrol_bow
11.116 sinsu_patrol_spear
11.117 sinsu_patrol_bow
11.505 # season1/npc/goldenfrog /
11.506 # season2/npc/signal_fire /
11.507 # season2/npc/signal_fire /
11.508 # season2/npc/signal_fire /
11.509 # season2/npc/signal_fire /
11.510 # season2/npc/signal_fire /
12.000 kamp ateþi
13.000 Tahta Kapý warpgate
13.001 Çelik Kapý warpgate
20.001 alchemist
20.002 teyzeciðim
20.003 babek ve anne
20.004 dilenci
20.005 seramikçi
20.006 abisini arayan kýz
20.007 hotel_grandfa
20.008 mr_restaurant
20.009 Ýhtiyar
20.010 satýcýsý
20.011 Biyolog
20.012 Prinç Pastasý Satýcýsý
20.013 denizci
20.014 Korkak Çocuk
20.015 oduncu
20.016 demirci
20.017 müzisyen
20.018 doktor
20.019 avcý
20.020 Eski Korsan
20.021 dul
20.022 Genç Tüccar
20.023 kitap kurdu
20.024 yu_hwa_rang
20.029 pony_normal
20.030 pony_normal
Santa 20.031
20.032 Yeni Yýl Aðacý 01
20.033 Yeni Yýl Aðacý 02
20.034 Yeni Yýl Aðacý 03
20.035 Kýrmýzý Bayraj
20.036 Mavi Bayrak
20.037 Sarý Bayrak
20.040 jinno_patrol_spear
20.041 dilenci
20.042 satýcýsý
20.044 demirci
20.045 demirci
20.046 demirci
20.073 seal_stone
20.074 demirci
20.075 demirci
20.076 demirci
20.080 Biyolog
20.096 seal_stone
20.097 # season2/npc/sinsu_warpgate /
20.098 # seasonsda2/npc/chenjo_warpgate /
20.099 # season2/npc/jinno_warpgate /
20.101 pony_normal
20.102 pony_member
20.103 pony_master
20.104 horse_normal
20.105 horse_member
20.106 horse_master
20.107 horse2_normal
20.108 horse2_member
20.109 horse2_master
20.300 sinsu_patrol_spear
20.301 sinsu_patrol_spear
20.302 sinsu_patrol_spear
20.303 sinsu_patrol_spear
20.304 sinsu_patrol_spear
20.305 sinsu_patrol_spear
20.306 sinsu_patrol_spear
20.307 sinsu_patrol_spear
20.320 gangyo_patrol_spear
20.321 gangyo_patrol_spear
20.322 gangyo_patrol_spear
20.323 gangyo_patrol_spear
20.324 gangyo_patrol_spear
20.325 gangyo_patrol_spear
20.326 gangyo_patrol_spear
20.327 gangyo_patrol_spear
20.340 jinno_patrol_spear
20.341 jinno_patrol_spear
20.342 jinno_patrol_spear
20.343 jinno_patrol_spear
20.344 jinno_patrol_spear
20.345 jinno_patrol_spear
20.346 jinno_patrol_spear
20.347 jinno_patrol_spear
20.348 jinno_patrol_spear
20.349 jinno_patrol_spear
20.350 jinno_patrol_spear
20.351 jinno_patrol_spear
Tüm Daman GM Kodlarý
20.047 elmas daman
20.048 kehribar
20.049 Fosil Aðaç
20.050 Bakýr Madeni
20.051 gümüþ daman
20.052 altýn daman
20.053 yeþim taþý daman
20.054 abanoz daman
20.055 inci daman
20.056 Beyaz Altýn daman
20.057 kuvars
20.058 ametist
20.059 chunru
20.060 alchemist
20.061 alchemist
20.062 alchemist
20.063 alchemist
20.064 alchemist
20.065 alchemist
20.066 alchemist
20.067 alchemist
20.068 alchemist
20.069 alchemist
20.070 alchemist
20.071 alchemist
20.072 alchemist
20.073 seal_stone
20.077 jinno_patrol_spear
20.078 jinno_patrol_spear
20.079 jinno_patrol_spear
20.081 seal_stone
20.082 GM
20.083 Ýhtiyar
Cok Özel Zevkli Hayvan kodlarý
HTML Code:
Kod:
Wild Dog 101
Aç Wild Dogs 171
Kurt 102
Hungry Wolf 172
Alpha-Wolf 103
Aç Wolf Alpha 173
Mavi Wolf 104
Aç Blue Wolf 174
Alfa Mavi Wolf 105
Aç Alpha Blue Wolf 175
Kurt 106
Hungry Wolf 176
Alfa Wolf 107
Aç Wolf Alpha 177
Yaban domuzu 108
Aç yaban domuzu 178
Kýrmýzý Keiler 109
Aç Kýrmýzý Keiler 179
Bear 110
Aç Bear 180
Grizzly 111
Aç Grizzly 181
Black Bear 112
Aç Black Bear 182
Brown Bear 113
Aç boz ayý 183
Tiger 114
Aç Tiger 184
White Tiger 115
Aç White Tiger 185
Kilitlenmesini. Kurt 131
Kilitlenmesini. Alpha-Wolf 132
Kilitlenmesini. Mavi Wolf 133
Kilitlenmesini. Alfa Mavi Wolf 134
Kilitlenmesini. Kurt 135
Kilitlenmesini. Alfa Wolf 136
Kilitlenmesini. Yaban domuzu 137
Kilitlenmesini. Kýrmýzý Keiler 138
Kilitlenmesini. Bear 139
Kilitlenmesini. Grizzly 140
Kilitlenmesini. Black Bear 141
Kilitlenmesini. Brown Bear 142
Kilitlenmesini. Tiger 143
Kilitlenmesini. White Tiger 144
Cung-Mok 151
Mu Rank 152
Sürahi Hyul 153
Genç-Ji 154
Li-An 155
Lykos 191
Scrofa 192
Bera 193
Dicle 194
W.Eid.Soldatin 301
F.W.Eid.Soldatin 351
Eid W. Archer 302
F.W.Eid.Bogenschütze 352
W.Eid.Generälin 303
F.W.Eid.Generälin 353
W.Eid.Kommandantin 304
F.W.Eid.Kommandantin 354
Gr.W.Eid.Soldatin 331
Gr.W.Eid.Bogenschütze 332
Gr.W.Eid.Generälin 333
Gr.W.Eid.Kommandantin 334
Mi-Jung 391
Eun-Jung 392
Se-Rang 393
Jin-Hee 394
Mu Mi-Jung 395
Eun-Jung Mu 396
Mu Se-Rang 397
Mu Jin-Hee 398
Siyah Rüzgar Soldier 401
Schwarzwindbesessender 402
Siyah Rüzgar Archer 403
Siyah Rüzgar Jak-To 404
Siyah Rüzgar-Su-405 için
Siyah Rüzgar Gu-Ryung 406
Bö.Schwarzwindsoldat 451
Bö.Schwarzwindbesessender 452
Bö.Schwarzwindbogenschütze 453
Bö.Schwarzwind Yak-için-454
Bö.Schwarzwind-To-Su 455
Bö.Schwarzwind-Gu-Ryung 456
Siyah Assault 431
Siyah Sturmbesessender 432
Siyah Storm Archer 433
Sr John Sturm-Hwan 434
Schw fýrtýna Kyuk Oca 435
Schw fýrtýna-Pho-Hwan 436
Mahon 491
Bo 492
Goe-Pae 493
Chuong 494
Wilder infantryman 501
Wilder Humble 502
Wilder Archer 503
Wilder Genel 504
St.Wilder infantryman 551
St.Wilder Humble 552
St.Wilder Archer 553
St.Wilder Genel 554
Brutal infantryman 531
Brutal Humble 532
Brutal Archer 533
Brutal Genel 534
Brutal Yüzbaþý (Patron) 591
Brutal Geum-Chul 595
Orc 601
Orc Scout 602
Orc Fighter 603
Orc magician 604
Gurur Orc 631
Gurur Orc Scout 632
Gurur Orc Fighter 633
Gurur Orc magician 634
Gurur Orc Genel 635
Siyah Orc 636
Siyah Orc Dev 637
Cesur Orc 651 gr
Gr cesur Orc izcileri 652
Cesur gr Orc Fighter 653
Cesur gr Orc magician 654
Cesur gr Orc Genel 655
Schw cesur 656 Orc
Schw cesur Orc dev 657
Oberorke (Boss) 691
Koyu Oberorke (Boss) 692
Ruhlarý Orkführer 693
Karanlýk Fanatik 701
Koyu Arahan 702
Karanlýk savaþçýlarý 703
Üst karanlýk savaþçý 704
Karanlýk Koyun Yargýç 705
Karanlýk Tormentors 706
Karanlýk Summoner 707
Yüksek Fanattiker 751
Yüksek Arahan 752
Yüksek 753 savaþçýlarý
Yüksek karanlýk savaþçý 754
Kýdemli Yargýç Koyun 755
Yüksek Tormentors 756
Yüksek Summoner 757
Gurur Dark Fanatik 731
Gurur Karanlýk Arahan 732
Gurur Dark savaþçýlarý 733
Gurur Üst koyu Kämpfer734
Gurur Dark Koyun Yargýç 735
Gurur Dark Tormentors 736
Gurur Dark Summoner 737
Brutal Fanatik 771
Brutal Arahan 772
Brutal 773 mücadele
Karanlýk acýmasýz savaþçý 774
Brutal Koyun Richter 775
Brutal 776 iþkencecilerin
Brutal Summoner 777
Koyu lideri (Boss) 791
Dark Spirit lideri 792
Karanlýk Elite Lider (Boss) 793
Elit Spirit Lider 794
Elit savaþçýlarýn 795
Corpse Spirit 901
Sýkýntý köpek 902
Plagemann 903
Plage Swordsman 904
Plage Spearman 905
Plage Archer 906
Plage lideri 907
W. ceset Spirit 931
W. sýkýntý köpek 932
W. Plagemann 933
W. Plage Swordsman 934
W. Plage Spearman 935
Plage W. Archer 936
937 W. liderleri veba
Plagenei (Boss) 991
Veba taþýyýcý (Boss) 992
Büyük Plagertäger (Boss) 993
Demon Soldier 1.001
Demon okçu 1.002
Demons Peer savaþçýlarý 1.003
Shaman iblisler 1.004
Ortak asker, 1.031
Ortak Archer 1.032
Ortak Spearman 1.033
Ortak Shaman 1.034
Kin 1035 Spirit of
Spirit of Chaos 1.036
Ortak cinleri liderleri 1.037
Kafatasý swordmaster 1.038
Kafatasý Fliegener 1.039
Ölümsüz Ruh 1.040
Þeytani canavar 1.041
Common Spirit Soldier 1.061
Common Spirit Archer 1.062
Common Spirit Spearman 1.063
Common Spirit Shaman 1.064
Garez 1.065 ortak ruhu
Common Spirit of Chaos 1066
Common Spirit Lider 1.067
Spirit Sword Master 1.068
Draco Skull 1.069
Ölümsüz Ruh 1.070
Þeytani canavar 1.071
Iblis kralý (boss) 1091
Gurur Demon King (Boss) 1092
Grim Reaper 1.093
Ortak Dämonenkönig 1.094
Mavi Death 1.095
Enchanted Buz 1.101
Eiskillerwal 1.102
Eisinsekt 1.103
Eislöwen 1.104
Iceman 1.105
Yeti 1.106
Eisgolem 1.107
Heaven Eispferd 1.131
Heaven Eiswal 1.132
Heaven Eisinsekt 1.133
Heaven Kartopu 1.134
Heaven Eismann 1.135
Heaven Snowman 1.136
Heaven Ice Golem 1.137
Evil Ice Enchanted 1.171
Evil Eiskillerwal 1.172
Evil Eisinsekt 1.173
Evil Eislöwen 1.174
Evil Eismann 1.175
Evil Yeti 1.176
Evil Eisgolem 1.177
Eisteufel 1.151
Eishorn Killer 1.152
Ice-böcek 1.153
Seol-Gu 1.154
Iceman 1.155
Eisgigant 1.156
Buz Golem 1.157
Eishexe 1.191
Büyük Eishexe 1.192
Aðaç kurbaðasý Soldier 1.301
Aðaç kurbaðasý lideri 1.302
Buhmann 1.303
Sarý Tiegergeist (Boss) 1304
Bullfrog Genel 1.305 için
Gr. Aðaç kurbaðasý Soldier 1.331
Gr. Aðaç kurbaðasý lideri 1.332
Gr. Aðaç kurbaðasý Bohmann 1.333
Gr. Sarý Tiegergeist (Boss) 1334
Gr. Bullfrog Genel 1.335 için
Evil Sarý Tiegergeist (Boss) 1306
Evil Sarý Tiegergeist 1.307
Neunschwanz (Boss) 1901
Neunschwanz Elite (Boss) 1902
Elit Neunschwanz 1.903
Metin keder 8.001 ile
Metin Savaþ 8.002 ile
Metin Battle of 8.003
Metin Greed 8.004 ile
8.005 ile Metin siyahlýk
Metin karanlýk 8.006
Metin Eiversucht 8.007 ile
Metin soul 8.008
8.009 ile Metin gölge
8.010 ile Metin sertliði
Metin Devil 8.011 ile
Metin 8.012 of the Fall
Metin Death of 8.013
Metin cinayet 8.014
8.015 ile Metin sertliði
Metin Devil 8.016 ile
Metin 8.017 of the Fall
Metin Death of 8.018
Metin cinayet 8.019
Shinsoo Rocks 8.020
Jinno Rocks 8.021
Chunjo Rocks 8.022
Imparator Rocks 8.023
Metin Pung-ST-8024
Metin Ma-An 8.025
Metin Tu-Genç 8.026
Metin Jeon Un-8027
Metin keder 8.101 ile
Metin Savaþ 8.102 ile
Metin Battle of 8.103
Metin Greed 8.104 ile
8.105 ile Metin siyahlýk
Metin karanlýk 8.106
Metin Eiversucht 8.107 ile
Metin soul 8.108
8.109 ile Metin gölge
8.110 ile Metin sertliði
Metin Devil 8.111 ile
Metin 8.112 of the Fall
Spider Bebek 2.001
Zehirli Örümcek 2.002
Kýrmýzý Venom Örümcek 2.003
Spider Aðýz 2.004
Asker Örümcek 2.005
Zehirli Örümcek Bebek 2.031
Ölümcül Poison Spider 2.032
Kýrmýzý örümcek ölümcül zehir 2.033
Claw Venom Örümcek 2.034
Asker Poison Spider 2.035
Gurur asker Poison Örümcek 2.036
Küçük örümcek zehiri 2.061
Ölümcül Poison Spider 2.062
Kýrmýzý örümcek ölümcül zehir 2.063
Claw Venom Örümcek 2.064
Asker zehir Tiller 2.065
Evil Bebek Poison Örümcek 2.051
Evil ölümcül zehirli örümcek 2.052
Evil kýrmýzý örümcek zehri 2.053
Evil Claw Poison Örümcek 2.054
Kötü erkek örümcek zehri 2.055
Brutal bebek örümcek zehri 2.071
Brutal ölümcül örümcek zehri 2.072
Brutal kýrmýzý örümcek zehri 2.073
Brutal aðýz Poison Örümcek 2.074
Brutal askerleri Örümcek 2.075
Brutal güçlü zehirli örümcek 2.076
Queen Tiller 2.091
Karanlýk Örümcek Kral 2.092
Çöl Tilkisi 2.101
Çöl Uçak 2.102 Eyes
Akrep Kral 2103
Akrep adam 2.104
Yýlan Swordsman 2.105
Yýlan Archer 2.107
Wüstenbandidt 2.108
Çöl Tortoise 2.191
Tigers köle 2.201 Fight
Alev Spirit 2.202
Kaplan 2.203 Fight
Alev 2.204
Alev Warrior 2205
Alev King (Boss) 2206
Dunkl. Alev King (Boss) 2207
Güçlü Tiger köle Kamp 2.231
Güçlü Alev Spirit 2.232
Güçlü Tiger 2.233 Fight
Güçlü alev 2.234
Güçlü Alev Warrior 2235
Red Dragon 2291
Ji-Tu asker 7.019
Hwa-Ryung 7.020
Do Ji-bum 7.021
Cham-Ma 7.022
Teawha-Mu 7.023
Aðaç Alkollü 2.301
Hayalet Stump 2.302
Dyrade 2.303
2.304 Willow Ghosts
Evil Tree 2.305
Hayalet Tree Giant (Patron) 2306
Hayalet Tree Lord 2.307
Kýrmýzý Ghost Tree 2.311
Kýrmýzý Ghost Stump 2.312
Kýrmýzý Dyrade 2.313
2314 Red Willow Ghosts
Kýrmýzý Evil Tree 2.315
JuK-Gui 7.024
Dung-JuK 7.025
Genç-Mok 7.026
Hwaryu-JuK 7.027
Siyah Guimok 7.028 kaþýntý
Korsan Tanaka (LvL1Boss) 5001
Hae-Tae (Boss) 5002
Maymun 5.003
Korsan Tanaka (LvL80Boss) 5004
Yoksul Monkey Soldier 5.101
Yoksul Monkey atýcý 5.102
Zavallý maymun savaþçý 5.103
Zavallý maymun Genel 5.104
Maymun Soldier 5.111
Maymun atýcý 5.112
Maymun Fighters 5.113
Monkey-Genel 5.114
Steinaffe 5.115
Maymun liderleri 5.116
Güçlü maymun asker 5.121
Güçlü silahý maymunlar 5.122
Güçlü maymun savaþçý 5.123
Güçlü maymun Genel 5.124
Strong Steinaffe 5.125
Strong Goldaffe 5.126
Güçlü liderleri maymunlar 5.127
Kluger kl. Maymun Soldier 5.131
Kluger kl. Maymun atýcý 5.132
Kluger kl. Maymun Fighters 5.133
Kluger kl. Monkey-Genel 5.134
Sly maymun asker 5.141
Sly maymun lamba 5.142
Sly maymun savaþçý 5.143
Maymun Cunning Genel 5.144
Kurnaz Steinaffe 5.145
Sly maymun lideri 5.146
Evil Monkey Soldier 5.151
Kötü maymun lamba 5.152
Kötü maymun savaþçý 5.153
Evil Monkeys Genel 5.154
Evil Steinaffe 5.155
Evil Goldaffe 5.156
Evil Monkey liderleri 5.157
Felsenaffe (Boss) 5161
(Boss) 5162 maymun Yürüyüþ
Maymun Lord (Patron) 5163
Destroyer 1.401
Axeman 1.402
Tausenkämpfer 1.403
Taþ Golem 1.501
Steinbeisser 1.502
Büyük Felsgolem 1.503
Ogre Warrior 1601
Ogre Butcher 1.602
Ogre Berserker 1.603
Tu Gui-iþçiler 7.008
Tu Gui-Soldatenpräher 7.009
Tu Gui-Beyaz Kommander 7.010
Veliler köyü 11.100 kare
Battle yöneticileri 11.101
Bayi 9.001
Zýrh Bayi 9.002
Joana 9.003
Stock 9.004
Schmied 20.016
Santa Claus 20.031
+REP Verin daha bircok kod paylasým
VALLAH ugrastým baya kilit yapmayýn hepsini deneyip koydum
cogu kodu paylasmadým geresiz diye
ve bir cok kod eklicem daha deniyorum
Quote:
Originally Posted by TaM1Delly
+repini verdim vermesinede kardeþ ;
/mount_test 1402
yazýyoruz sonra
/poly 2202
yazýyoruz sonra
/in
yaziyoruz ne kadar hýzlý olursanýz o kadar aydýnlýk olur
burdan sonra nasýl düzelecez bi söylesen ?
/in
/poly 0
/mount_test 0
yap düzelir
03-03-2012 01:47
lordelen54 Çevrimdışı
Normal üye

Mesajlar: 591
Mesaj: #2
RE: METİN2 GM KODLARI
(03-03-2012 01:47)egostavya demiş ki:  Bukodlar hepsi kralonly serveridnde denedim
ÝSTEDÝGÝNÝZ ÝTEMÝN VEYA MOBUN KODUNU BULMAK ÝCÝN
cTRL+F BASIN ÝSMÝNÝ YAZIN TAMAMDIR
KIş ÝÇÝN KODLAR
HTML Code:
gece : /x 1
gündüz : /x 2
/xmas_song 1 Noel Þarkýsý
/xmas_boom 1 Havai Fisek Gosterisi
/xmas_santa 1 Noel Baba Eventi
NoeL baba donusme: /poly 20031
NoeL baba Cagirma : /m 20031
Agac Cagirma: /m 20032 20033 20034
Corap Yaratma : /i 5001
Kar Yaðdýrma: /xmas_snow 1
Karý Durdurma: /xmas_snow 0
olay yardýmcýsý: /m 9004
GMler ve Oyuncular Ýçin Eðlence - event kodları
Evet arkadaþlar serverinizde böyle eðlenceler yapabilirsiniz.denenmiþtir çok eðlenceli oluyor.
KABAK DUROBU
HTML Code:
Drobu Baþlatmak Ýçin: /e kabak_drop 1
Drobu Kapatmak Ýçin: /e kabak_drop 0
3 YOL SAVAÞI KODLARI
HTML Code:
/e threeway_war 1
/e threeway_war_dead_count 5
/e threeway_war_kill_boss_count 1
/e threeway_war_kill_count 200
/e threeway_war_mob_count 150
1-Alev
HTML Code:
/mount_test 1402
yazýyoruz sonra
/poly 2202
yazýyoruz sonra
/in
yaziyoruz ne kadar hýzlý olursanýz o kadar aydýnlýk olur
2-Metin Ýle Disko
HTML Code:
/poly 8001 Yazýp boþluða basýyoruz gerisi resimde
3-Oyuncularý Sýkýstýrmak..
HTML Code:
/poly 13001 veya /poly 13000
yazarak oyuncularý sýkýþtýrýn
4- Hayvan Kodlarý
HTML Code:
hayvan+at oyuncular için komedi
/i 11000 veya 11010 veya 11020 veya 11030
5-Oyuncu Katlýyamý
HTML Code:
Kalabalýk olan yere /m 1903 yazýn ve eðlence baþlasýn
6- Kaçan Moblar
Event Yaparken
HTML Code:
/mc 101 100
yazýn ve slotun kaçýþlarý baþlasýn
7-NPC Eðlenecsi
HTML Code:
/m 9001 100
yazýn ve ortalýgý npclerle doldurun

Mob-Boss Kodları
2493 Su Ejderha gm kodu
2494 Zin-Heaven Komutan
2401 Güçlü Asker
2402 Gökyüzü Kralý Asker
2403 Ruhani Güç
11505 : Altýn Kurbaða
11506 : ateþ gücü
11507 : ateþ gücü
11508 : ateþ gücü
11509 : ateþ gücü
11510 : ateþ gücü
13000 : Ahþap Kapı
13001 : Taþ Kapı

Tr kaskları ve ayakabıları
Korku Maskesi Kod:12269
Savaþ Anasý Kaský Kod:12289
Ork Kaský Kod:12399
Örümcek Kask Kod:12409
Boynuzlu Kask Kod:12539
Sihirbaz Kaský Kod:12549
Kardinal Þapkasý Kod:12679
Ruhlarýn Kaský Kod:12689
Öfori Ayakkabý Kod:15379
Yücelik Ayakkabýsý Kod:15399
Qiln'in Ayakabýsý Kod:15419
Yalýçapkýný Ayakkabý Kod:15439

EN GÜZEL ZIRHLAR

Hayvan Zırhları
11000 = Kurt
11010 = Domuz
11020 = Ayý
11030 = Kaplan

Celikler
]Savaþçý = 11299
Ninja = 11499
Sura = 11699
Þaman = 11899

Kraliyet zırhı
Savaþçý = 11971
Ninja = 11972
Sura = 11973
Þaman = 11974

Kutsal Zırh
Savaþçý = 41010
Ninja = 41020
Sura = 41030
Þaman = 41040

Kutsal Panzer
Savaþçý = 41011
Ninja = 41021
Sura = 41031
Þaman = 41041

Tanrıların Zırhı
Savaþçý = 41050
Ninja = 41060
Sura = 41070
Þaman = 41080

Smaragt Zırhı
Savaþçý = 42000
Ninja = 44000
Sura = 46000
Þaman = 48000

Safir Zırhı
Savaþçý = 42010
Ninja = 44010
Sura = 46010
Þaman = 48010

Hediye Zırhı
Savaþçý = 42020
Ninja = 44020
Sura = 46020
Þaman = 48020

Rubin Zırhı
Savaþçý = 42030
Ninja = 44030
Sura = 46030
Þaman = 48030

Altýn Armor Zırhı
Savaþçý = 42040
Ninja = 44040
Sura = 46040
Þaman = 48040

Zombi Zırhı
Savasçı Kod = 41900

120 lw silahlar Kodları
Þaman çan:579
Metin kesen:569
Samuray:559
Demirci Öldüren:549
Armora Býçaðý:539
Lucian Pala:529
Mavi sivri uç pala:519
Kýrmýzý Ejderha Katleden:509
Býll Kýlýcý:479
Eten Kýlýcý:469
Kuru Kafa Kýlýcý:459
Mega Uçan Büyücü:449
Görünmez Kýlýç:439
Cýmbýz Kýlýcý:429
Sabýr Kýlýcý:419
Dragon Kýlýcý:409
Mega Uzun Kýlýç:399
Köpek Öldüren Kýlýcý:389
Mega Kýlýcý:379
Hamle Kýlýcý:369
Kafa kýran:359
Kasatura Kýlýcý:349
Duranza Kýlýcý:339
Mastif Kýlýcý:329
Balyos Kýlýcý:319
Zin býçagý:919
3259:Azrail Kýlýcý
3249:Mavi Ölüm silahý
7509:Sivri Uç Kýlýcý
8069:Menzilli Yay/ayný bunada
8059:Multi Yay /kraliyet yayý falan diyebilirler
8049:Mega Geyik Boynuzu yay
8089:Aqua Býçaðý
9019:Çan iþte
3239:Zin Kýlýcý
9039:Premier Kýlýcý
8039:Salsa Yay
8099:Çöl Kýlýcý /suralar içindir
7239: Darbe Kýlýcý /Soguk buz kýlýcý
7229:Mega Azap Kýlýcý /Kraliyet Kýlýcý

kro takýlar
14229=ejderha tanrýsý bileziði (90LVL)
15269=ejderha tanrýsý ayakkabý (90LVL)
91009=ejderha tanrýsý kask (90LVL)
92009=ejderha tanrýsý kalkan (90LVL)
113129=ejderha tanrýsý kalkaný (90LVL)
116209=ejderha tanrýsý kolye (90LVL)
117209=ejderha tanrýsý küpe (90LVL)

BÝR ATA DÖNÜŞMEK(Ýlk ve TEK)
20101 > Normal at
20102 > Normal at(Loncalý)
20103 > Normal at(Lonca lideri)
20104 > Zýrhlý at
20105 > Zýrhlý at(Loncalý)
20106 > Zýrhlý at(Lonca lideri)
20107 > Asker at
20108 > Asker at(Loncalý)
20109 > Asker at(Lonca lideri)

=== SLOT ===
101 - 194 > 1. köy slotlarý
301-398 > Beyaz yeminliler
400 - 494 > 2. köy slotlarý
601 - 657 > Ork Slotlarý
701 - 777 > Tapýnak slotlarý
901 - 937 > Hastalýklý Slotlar
1001- 1035 > Þeytan kulesý slotlarý
1101 - 1157 > Buz slotlarý
2001 - 20051 > Örümcek slotlarý
2201 - 2206 > Ateþ diyarý slotlarý
2301 - 2307 > Orman slotlarý
2401 - 2407 > Kýzýl orman slotlarý

KALKANLAR
[HTML]Kanlý Kabuk Kalkaný -_-_- 13149
Üç Ýmparator Kalkaný -_-_- 13169
Parlak Kalkan -_-_- 13189

METİNLER
/mob 8001
/mob 8002
/mob 8003
/mob 8004
/mob 8005
/mob 8006
/mob 8007
/mob 8008
/mob 8009
/mob 8010
/mob 8011
/mob 8012
/mob 8013
/mob 8014
/mob 8024
/mob 8025
/mob 8026
/mob 8027

BOSSLAR
/mob 2291 ->kýrmýzý ejderha
/mob 2206 ->alev kral
/mob 1901 ->dokuz kuyruk
/mob 1093 ->azrail
/mob 1095 ->mavi ölüm
/mob 1306 ->sarý kaplan hayaleti
/mob 2191 ->dev çöl kaplumbaðasý
/mob 2493 ->su ejderhasý
/mob 692 ->ork reisi
1:::örnek /mob 619 99999 yazarsanýz 1 yerine 20 yi geçik ork reisi iner.

EFSUN KODLARI
71085 1-4 Bonus ekle
70024 5. Bonus Ekle
71051 6-7 Bonus ekle
71.084 1-5 bonus deðiþtirmek
71.052 6-7 bonus deðiþtirmek

GM en cok kulanýlan kodlar
/item kodu (envanterinize item gelir)
/setsk skill kodu (perfect açar)
/setskillother <nick> skill kodu (baþkasýna perfect açar)
/horse_level <nick> (at levelini 30 yapar)
/a <nick> 99 (99 level yapar,baþkasýnýn)
/level 99 (levelinizi 99 yapar)
/dc <nick> (dc verir)
/ip (itemleri yok eder)
/m canavar kodu (istediðiniz canavarý çaðýrmaya yarar)
/purge (çaðýrýlan mob veya npc yi geri götürür)
/poly kodu (herhangi bi npc veya moba dönüþmeyi saðlar)
/x 1 /x 2 (havayý gündüz veya gece yapar)
/n veya /b (herkesin görebildiði yazý)
/quit (oyundan çýkarýr)
/set <nick> dex rakam (çeviklik ayarlar)
/set <nick> int rakam (int ayarlar)
/set <nick> hp rakam (hp ayarlar)
/shutdown servera restart gibi biþey atar.
Birisini yanýnýza çeker /transfer
Herhangi bi koordinata ýþýnlanmaya yarar /warp
Direk öldürmek : /kill <nick>
HP ve SP Fuller /r
Yang aktarmak : /set <nick> gold yand miktarý
Kahraman yapar : /set <nick> align 200000
HP’yi arttýrýr : /set <nick> max_hp herhangi bir sayý
SP’yi arttýrýr : /set <nick> max_sp herhangi bir sayý
Çevrenizdeki bütün moblarý öldürür : /weak
Görünmez yapar : /inv
EXP Transferi yapar : /set <nick> exp herhangi bir sayý
Level verir(Baþkasýna) : /a <nick> herhangi bir sayý
Lonca savaþlarý listesini gösterir : /gwlist
Bir oyuncuyu dondurur /stun <nick>
Bir oyuncuyu yavaþlatýr /stun <nick>

IÞINLANMA KOORDÝNATLARI
/go d Çöle Gönderir
/go f Ateþ Diyarý’na gönderir.
/go tr Orman a gönderir.
/go tr2 Kýzýl Orman’a gönderir.
/go s Soðan Daðý’na gönderir.
/go t Vadi’ ye gönderir.
/go m Hwang Tapýnaðýna Gönderir
/go a Shinsoo 1. MAP’e gönderir.
/go a3 Shinsoo 2. MAP’e gönderir.
/go b Chunjo 1. MAP’e gönderir.
/go b3 Chunjo 2. MAP’e gönderir.
/c Jinno 1. MAP’e gönderir.
/go c3 Jinno 2. MAP’e gönderir.
/go ox OX Yarýþma Yerine Gönderir

TAÞLAR
+4 yapmak icin ortadaki sayı 4 yapýn örnek :savascý taþý 28433
+5 yapmak icin ortadaki sayı 5 yapýn örnek :savascý taþý 28533
+6 yapmak icin ortadaki sayı 6 yapýn örnek :savascý taþý 28633
+7 yapmak icin ortadaki sayı 7 yapýn örnek :savascý taþý 28733
+8 yapmak icin ortadaki sayı 8 yapýn örnek :savascý taþý 28833
Ruh taþý kaðýdý item kodu : 25100
Taþ sanatý kitabý kodu : 71083
Savaþçýdan Koruyan Taþ : 28433
Ninjadan Koruyan Taþ : 28434
Suradan koruyan Taþ : 28435
Þamandan Koruyan Taþ : 28436
Canavardan Koruyan Taþ : 28437
Kurnazlýk Taþý : 28439
Sihir Taþý : 28442
Yaþam Taþý : 28441
Korunma Taþý : 28438
Öldürücü Darbe Taþý : 28431
Kavrama Taþý : 28430
Hýz Taþý : 28443

3 YOL SAVAÞI KODLARI
/e threeway_war 1
/e threeway_war_dead_count 5
/e threeway_war_kill_boss_count 1
/e threeway_war_kill_count 200
/e threeway_war_mob_count 150

BAZI KÝTAPLAR
Sun-zi savaþ sanatý: 50301
Wu-zi savaþ sanatý: 50302
WeiLiao-zi savaþ sanatý: 50303
Combo Kitabý 1 : 50304
Combo Kitabý 2 : 50305
Combo Kitabý 3 : 50306
Görevi Kitabý Kolay : 50307 / 50318
Görev Kitabý Orta : 50308 / 50319
Görev Kitabý Zor : 50309 / 50320
Görev Kitabý Uzman : 50310 / 50321
Shinsoo Dil Kitabý : 50311
Chunjo Dil Kitabý : 50312
Jinno Dil Kitabý : 50313
Dönüþüm Kitabý : 50314
Dönüþüm Kitabý 2 50315
Dönüþüm Kitabý 3 : 50316
Madencilik Kitap : 50600

NPC MOBLAR
11000 Köy meydaný gardiyaný
11001 Savaþ Yönetici
11002 Köy meydaný gardiyaný
11003 Savaþ Yönetici
11004 Köy meydaný gardiyaný
11005 Savaþ Yönetici
Ep Ýle Alýnan Ýtemler
HTML Code:
71001 Kötü Ruh Kovma Kaðýdý
71002 Statü Sýfýrlama
71003 Beceri Sýfýrlama
71004 Mutluluk Madalyasý
71007 Lisan Yüzüðü 30 Gün
71009 Fazladan Depo
71010 Üçüncü El
71011 Duygu Maskesi
71012 Lider Kaðýt
71015 EXP Yüzüðü
71.015 Hýrsýzýn Eldiveni
71017 Ejderha Madalyasý
71018 Yaþam Kutsamasý
71019 Büyü Kutsamasý
71020 Ejderha Kutsamasý
71083 Taþ Klavuzu
72015 Balýkçýlýk Klavuzu
71027 Ejderha Tanrý Yaþam
71028 Ejderha Tanrý Atak
71029 Ejderha Tanrý Büyü
71030 Ejderha Tanrý Savunma
71033 15 Günlük Duygu Maskesi
71034 %15 Atak
71035 Savaþ Ýksiri
70.024 Ek Ýkramiye
27989 Metin Dedektörü
71110 At þekeri
71103 Yeniden daðýtým (VIT)
71104 Yeniden daðýtým (INT)
71105 Yeniden daðýtým (STR)
71106 Yeniden daðýtým (DEX)

ÖZEL ZIRHLAR
Savaşçı
11300 : (Level 5)
11301 : (Level 11)
11302 : (Level 17)
11303 : (Level 25)
11304 : (Level 34)
11305 : (Level 43)
11306 : (Level 51)
11307 : (Level 62)
11308 : (Level 71)
11309 : (Level 80)
Sura
Gang-Ryoung-Gab(lvl 5) 11700
Guek-Hon-Gab(lvl 11) 11701
Ha-An-Gab(lvl 17) 11702
Bi-Sang-Gab(lvl25) 11703
Ya-Sang-Gab(lvl 34) 11704
Noe-Un-Gab(lvl 43) 11705
Zoek- Rang-Gab(lvl 51) 11706
Heuk-Sin-Gab(lvl 62) 11707
Ma-Sin-Gab(lvl 71) 11708
Ma-Ryoung-Sin-Gab(lvl 80) 11709
Ninja
Gang-Ma(lvl 5) 11500
Zung-Seon(lvl 11) 11501
Chung-Zin(lvl 17) 11502
Ho-Young(lvl25) 11503
Young-Seon(lvl 34) 11504
Su-Sin(lvl 43) 11505
O-Gyo(lvl 51) 11506
Bi-Pung((lvl 62) 11507
Zoek- Hyoun(lvl 71) 11508
Ho-Gu(lvl80) 11509
şaman
Su elbise (LVL 5) 12000
Su elbise (lvl 11) 12001
Su elbise (lvl 17) 12002
Su elbise (lvl25) 12003
Su elbise (lvl 34) 12004
Su elbise (lvl 43) 12005
Su elbise (lvl 51) 12006
Su elbise (lvl 62) 12007
Su elbise (lvl 71) 12008
Su elbise (lvl 80) 12009

ox yapımı
1. Adim : ''/go ox '' Yazip Ox Eventine Giriþ Yapýyoruz.
2. Adim : ''/m 20358'' Yazip Ýsimsiz Cicekleri Cagiriyorsunuz.
3. Adim : Ýsimsiz Ciceklere Týklayýp Oxu Baþlat Diyip Kapýlarý Kapatýyoruz.
4. Adim : Tekrar Týklayýp En baþtakini seciyoruz Ve Soru Sormaya Baþlýyor
6. Adim : Ardarda Soru Sormasý icin Soru Bittikce Yariþmayi Baþlat Diyoruz.
Not: Oxunuz Türkce Deil Ýse Araþtýrýp Oxunuzu Türkce Yapabilrisnz

Editli Taş Kodları
28100 Katliam Taþý +1 (ortalama zarara karþý (100%) ve
28104 Paranoya Taþý +1 (beceri hasarýna karþý (% 100)
28108 Travma Taþý +1 (ortalama zarara karþý(% 50)
28112 Aptallýk Taþý +1 (beceri hasarýna karþý(% 50)
28200 Massacre Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 100) ve
28204 Paranoya Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 70) ve
28208 Travma Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 50)
28212 Aptallýk Taþý +2 (Büyüye Karþý (% 30) ve
28300 Massacre Taþý +3 (kýlýç savunmasý(% 100) ve
28304 Paranoya Taþý +3 (kýlýç savunmasý% 70) ve
28308 Travma Taþý +3 (kýlýç savunmasý% 50)
28312 Aptallýk Taþý +3 (kýlýç savunmasý% 30)

kralonly ve 2011-2012 özel kodlar
20220 den 20290 a kadar deneyin
cips makinasý
ejderha
beyaz at
siyah at
goril
kanatlý panda
devrim
ördek
ve bircok sey

Lonca Kurup Silme kodu
Kodla Lonca Kurmak icin /make Lonca Ýsmi
Kodla Lonca Silmek icin /Delete Lonca ismi

ninja ok kodları
8000 = Tahta Ok GM Kodu
8001 = Bambu Ok GM Kodu
8002 = taþ ok Ok GM Kodu
8003 = Demir Ok GM Kodu
8004 = çelik ok Ok GM Kodu
8005 = Gümüþ ok Ok GM Kodu
8006 = ateþli ok Ok GM Kodu
8007 = zehirli ok Ok GM Kodu
8008 = buzlu ok Ok GM Kodu

YENİ SERVERLERDE YENİ İTEM KODLARI
71021 Savas Tanrisinin Kutsama Kagidi
29001 Tarak
29002 Mavi Tarak
29003 SariTarak
29004 KirmiziTarak
29005 Yesil Tarak
29006 Koyu Sarisaraptasi
29006 Sarisaraptasi
29007 Þarap Taþý
29007 Lacivert saraptasi
29008 Mavi Kutsal Su
29009 SariKutsal Su
29010 KirmiziKutsal Su
29011 Yesil Kutsal Su
29012 Lacivert Kutsal Su
29012 Açik Mavi Kutsal Su
29013 Koyu SariKutsal Su
29013 Açik SariKutsal Su
29014 Bordo Kutsal Su
29014 Açik KirmiziKutsal Su
29015 Koyu Yesil Kutsal Su
29015 Açik Yesil Kutsal Su
60002 Depo Bekçisinin Tavsiyesi
50901 Boþ þiþe iksirleri hazýrlamak için gerekli
70001 Tanriçanin Oyuncak Bebegi
60003 Kahramanlik Sembolu
50108 Topaç
50080 KirmiziEjderha Sandigi
50075 Dev Mikrop tasima Sandigi
50071 Ögreti Lideri Sandigi
50072 Hayalet Liderinin Sandigi
30068 Tofu Biftegi
30066 AciBiber
30064 Sivri tas
30065 Zil Küçük zil
30063 Deri ilaci
70040 Ork Dayanikliligi
70039 Demircinin El Kitabý
70015 Ucuz Firça
70003 Liutao 7 Savas stratejisi kitabindan biri.
70004 Çaliskanlik Madalyasi iyi çalisanlar için bir ödül.
70007 Çarpiklik Yüzügü
70010 Depo Bileti
70011 Sývý siþesi Yükseltme
71055 :Karakter isim deðiþtirici gm Kodu

Evlilik Kodları
11901 smokin gm kodu: elbise erkekler tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
11902 Smokin gm kodu elbise erkekler tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
11903 Özel Gelinlik gm kodu elbisesi kadýnlar tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
11904 Özel Gelinlik gm kodu elbisesi kadýnlar tarafýndan düðün sýrasýnda kullanýlan.
71056 : Mavi Ejderha Nefesi.Karakterin çevresine yagmur bulutu ekler.
71068 : Sevgi kusu özelligi Kullanildiginda sevgi puanihizliartar.
71069 : Uyum Küpesi ve delici güç degisikligini artirir.
71070 : Sevgi Bilezigi ve kazanilan EXP artar..
71071 : Sevgi Küpe ve öldürücü vurus oranini artrir.
71072 : Uyum Bilezigi Yaratigin saldirigücünü düsürür.
71073 : Sevgi Kolye saldiri gücünüzü artirir
71047 Kurtarici Nesnede ekli Ruh tasinisiler
71022 Zeka Unutma Kitabi Zeka statüsünü sifirlar..
71023 Dirilik Unutma Kitabi Dirilik statüsünü sifirlar.
71024 Güç Unutma Kitabi Güç statüsünü sifirlar.

BAR KODLARI
80003 Gumus kulce 50k
80004 Gumus kulce 100k
80005 altin kulce 500k
80006 altin kulce 1m
80007 altin kulce 2m

normal item kodları
29109 +9 Kazma
27400 +9 Olta
50032 Lolipop
50031 Sari Gul
50041 Hediye Paketi
27112 Büyük Yeþil Pot Gm kodu
Havai Fiþekler
50101 [sari]
50102 [Semavi]
50103 [kirmizi]
50104 [yesil]
50105 [beyaz]
50106 [Noel]
Çançiçeði (iksir olusturma) = 50722
Pazar torbasi: 50200

+ Basma İtem kodları
B.Domuz kuyruðu kurdele+ :30073
Akrep kuyrugu: 30046
Ayý ayak derisi+ : 30072
Domuz Burnu: 30003
Süs eþyasý: 30031
Þeftali çiçeði(iksir oluþturma): 50721
Örümcek gözleri: 30057
Ork muskasý+ : 30076
Binicilik bileti: 50083
Kazma: 29101
Kaplan pencesi: 30037
Yýlan kuyruðu: 30.022
+Yýlan kuyruðu = 30082
Bilinmeyen Ýlaç: 30.009
+Bilinmeyen ilaç = 30083
Akrep Ýðnesi: 30045
Akrep kuyruðu: 30.046
Akrep Kuyruðu + lý : 30.081
Domuz Burun: 30.003
Kýrýk Zýrh Parçasý: 30.005
Ork Diþi: 30.006
Ork Diþi + lý: 30.077
Ayý Safrasý : 30010
Ayý Safrasý + lý :30.071
Çile: 30.011
Yeti Postu: 30014
Yeti Postu + lý :30.089
Süslü Saç Tokasý: 30.017
Alev: 30.019
Þeftali tohumu: 30.020
Örümceðin zehir kesesi: 30025
Kurt baðýrsaðý: 30.026
Kurt KaraciðerÝ: 30.029
Paslý býçaK: 30.030
Siyah üniforma: 30.032 ile
Siyah üniforma + lý 30.074
Kýrýk Porselen: 30.033
Yüz kremi: 30.035
Shuriken: 30041
Shirken + lý : 30.075
Örümcek Aðý: 30.056
Örümcek gözleri: 30.057
Örümceðin yumurta kesesi: 30.058
Örümcek bacaklarý: 30.059
Kurbaða Dili: 30.060
Kurbaða bacaklarý: 30061 / 30116
Yýlan derisi: 30.067
Savaþçýnýn Sembolü: 30.091
Gizli Tapýnak Kitap kitabý : 30154 / 30156

Tüm İksir – Pot Kodları
Büyük Kýrmýzý Ýksir (G) = 27003
Büyük Mavi iksir (G) = 27006
Küçük Kýrmýzý Ýksir (K) = 27001
Kýrmýzý Ýksir(M) = 27002
Küçük Mavi Ýksir (K) = 27004
Mavi Ýksir (M) = 27005
Küçük Yeþil Ýksir (K) = 27110
Yeþil Ýksir (M) = 27111
Büyük Yeþil Ýksir (G) = 27112
Küçük Mor Ýksir (K) = 27.113
Mor Ýksir (M) = 27114
Büyük Mor Ýksir (G) = 27115

Balıkçı GM Kodları
27.600 Kamp Ateþi
27.610 Izgara Balýk
27.620 Balýkçýlýk Kýlavuzu
27.799 Kýlçýk
27.800 Yapýþtýrmak
27.801 Solucan
27.802 Küçük Balýk
27.803 Sudak Balýðý
27.804 Mandalina balýðý
27.805 Büyük pike
27.806 sazan
27.807 somon
27.808 çim sazan
27.809 kahverengi alabalýk
27.810 yýlanbalýðý
27.811 Gökkuþaðý alabalýðý
27.812 alabalýk nehir
27.813 kýzýlkanat
27.814 Levrek
27.815 Tenchi
27.816 yayýn balýðý
27.817 Çupra
27.818 Lotus Balýðý
27.819 Güzel Balýk
27.820 Norveç
27.821 Shiri
27.822 ayna sazan
27.823 Altýn Balýk
27.987 Ýstridye Gm kodu
27.990 Taþ
27.992 Beyaz Ýnci Gm kodu
27.993 Mavi Ýnci Gm kodu
27.994 Kan Kýrmýzý Ýnci Gm kodu

Görev Kitap kodları
50307 Görev Kitabý Kolay GM Kodu
50308 Görev Kitabý Normal GM Kodu
50309 Görev Kitabý zor GM Kodu
50310 Görev Kitabý Uzman GM Kodu

Ep ile alınan item kodları
70008 Beyaz Bayrak Kodu
71095 2.Kat Bileti
71003 Skill Sifirlama
71002 Stat Sifirlama
27993 Mavi inci
27992 Beyaz inci
27994 Kirmizi inci
70038 Cesaret Pelerin
70031 karþý atak stratejisi gm kodu
71012 Liderin Kitabý
27989 Metin Dedektoru
71033 Duygu Maskesi gm kodu
25100 Ruh taþý kaðýdý
71084 Artýrma Kagidi
72001 30 Gun Exp Yuzugu
71053 imparatorluk deðiþimi gm kodu
70102 Zen Fasulyesi
70301 Söz yüzüðü gm kodu
71048 Deðiþim Týlsýmý
71050 Hiz iksiri gm kodu
27114 Mor Ýksir (O)
71008 Balikcilik Kagidi
12299 kutsama kodu:
25041 buyulu metal kodu:
71083 Taþ sanatý gm kodu
71045 Delici Ýsabet
71044 Kritik Ýsabet
71049 72007 72008 72009 Ýpek bohça kodu
72702 Rüzgarýn Ayakkabýlarý
72018 3.el gm kodu
71027 Ejderha Tanrý Yaþam
71028 Ejderha Tanrý Atak
71029 Ejderha Tanrý Büyü
71030 Ejderha Tanrý Savunma
27799 Kýlçýk Kodu
71017 Ejderha Madalyasý
71018 Yaþam Kutsamasý
71019 Büyü Kutsamasý
71020 Ejderha Kutsamasý
71110 At þekeri gm kodu
71103 Yeniden daðýtým (VIT)
71104 Yeniden daðýtým (INT)
71105 Yeniden daðýtým (STR)
71106 Yeniden daðýtým (DEX)

Karaktere dönüþme gm kodu
1 – Normal halinize dönersiniz
4- Kýz savaþçýya dönüþürsünüz
5 Erkek ninja
6 Kýz Sura
7 Erkek þaman

At ile ilgili kodlar – Tüm At gm kodlarý
HTML Code:
At Madalyonu=50050
At Resmi= 50051
Zýrhlý At Kitabý= 50052
Asker At Kitabý= 50053
Saman= 50054
Havuç= 50055
Kýrmýzý Ginseng= 50056
K. Maymun Zindaný Bitkisi= 50057
N. Maymun Zindaný Bitkisi= 50058
Z. Maymun Bitkisi= 50059
Binicilik Klavuzu= 50060
At Evcilleþtirme Kitabý= 50061
Ata Binme Kýlavuzu= 50062
Özelilk – Efsun Kodlarý

HTML Code:
71085 1-4 Efsun Artýrma Kaðýdý gm kodu
70024 5. Efsun : Kutsama Küresi gm kodu
71051 6. ve 7. Efsun Artýrma Kaðýdý gm kodu
71.084 1-5 efsun deðiþtirmek
71.052 6-7 efsun deðiþtirmek
Tüm NPC Kodlarý gm kodu
Not:NPC veya Mob ‘ a dönüþme kodu /poly [kod] þeklinde (köþeli parantezler olmadan)
Demirciye dönüþüp yaktýðý itemlerin intikamýný alýn
HTML Code:
9.001 silahçý kodu
9.002 zýrhçý kodu
9.003 market kodu
9.004 havai fiþekçi
9.005 depocu gm kodu
9.006 yaslý kadýn
9.007 Çan Satýcýsý GM Kodu
9.008 ayakkabý kupe fln
9.009 denizci
9.010 Yaþlý Kadýn GM kodu
9.011 Yaþlý Kadýn GM kodu
9.012 ýsýnlayýcý
10.001 çözgü
10.002 çözgü
10.003 çözgü
10.004 çözgü
10.005 çözgü
10.006 çözgü
10.007 çözgü
10.008 çözgü
10.009 çözgü
10.010 çözgü
10.011 çözgü
10.012 çözgü
10.013 çözgü
10.014 çözgü
10.015 çözgü
10.016 çözgü
10.017 çözgü
10.018 çözgü
11.000 gangyo_patrol_spear
11.001 gangyo_patrol_bow
11.002 jinno_patrol_spear
11.003 jinno_patrol_bow
11.004 sinsu_patrol_spear
11.005 sinsu_patrol_bow
11.100 gangyo_patrol_spear22
11.101 gangyo_patrol_bow
11.102 jinno_patrol_spear
11.103 jinno_patrol_bow
11.104 sinsu_patrol_spea20015r
11.105 sinsu_patrol_bow
11.106 gangyo_patrol_spear
11.107 gangyo_patrol_bow
11.108 jinno_patrol_spear
11.109 jinno_patrol_bow
11.110 sinsu_patrol_spear
11.111 sinsu_patrol_bow
11.112 gangyo_patrol_spear
11.113 gangyo_patrol_bow
11.114 jinno_patrol_spear
11.115 jinno_patrol_bow
11.116 sinsu_patrol_spear
11.117 sinsu_patrol_bow
11.505 # season1/npc/goldenfrog /
11.506 # season2/npc/signal_fire /
11.507 # season2/npc/signal_fire /
11.508 # season2/npc/signal_fire /
11.509 # season2/npc/signal_fire /
11.510 # season2/npc/signal_fire /
12.000 kamp ateþi
13.000 Tahta Kapý warpgate
13.001 Çelik Kapý warpgate
20.001 alchemist
20.002 teyzeciðim
20.003 babek ve anne
20.004 dilenci
20.005 seramikçi
20.006 abisini arayan kýz
20.007 hotel_grandfa
20.008 mr_restaurant
20.009 Ýhtiyar
20.010 satýcýsý
20.011 Biyolog
20.012 Prinç Pastasý Satýcýsý
20.013 denizci
20.014 Korkak Çocuk
20.015 oduncu
20.016 demirci
20.017 müzisyen
20.018 doktor
20.019 avcý
20.020 Eski Korsan
20.021 dul
20.022 Genç Tüccar
20.023 kitap kurdu
20.024 yu_hwa_rang
20.029 pony_normal
20.030 pony_normal
Santa 20.031
20.032 Yeni Yýl Aðacý 01
20.033 Yeni Yýl Aðacý 02
20.034 Yeni Yýl Aðacý 03
20.035 Kýrmýzý Bayraj
20.036 Mavi Bayrak
20.037 Sarý Bayrak
20.040 jinno_patrol_spear
20.041 dilenci
20.042 satýcýsý
20.044 demirci
20.045 demirci
20.046 demirci
20.073 seal_stone
20.074 demirci
20.075 demirci
20.076 demirci
20.080 Biyolog
20.096 seal_stone
20.097 # season2/npc/sinsu_warpgate /
20.098 # seasonsda2/npc/chenjo_warpgate /
20.099 # season2/npc/jinno_warpgate /
20.101 pony_normal
20.102 pony_member
20.103 pony_master
20.104 horse_normal
20.105 horse_member
20.106 horse_master
20.107 horse2_normal
20.108 horse2_member
20.109 horse2_master
20.300 sinsu_patrol_spear
20.301 sinsu_patrol_spear
20.302 sinsu_patrol_spear
20.303 sinsu_patrol_spear
20.304 sinsu_patrol_spear
20.305 sinsu_patrol_spear
20.306 sinsu_patrol_spear
20.307 sinsu_patrol_spear
20.320 gangyo_patrol_spear
20.321 gangyo_patrol_spear
20.322 gangyo_patrol_spear
20.323 gangyo_patrol_spear
20.324 gangyo_patrol_spear
20.325 gangyo_patrol_spear
20.326 gangyo_patrol_spear
20.327 gangyo_patrol_spear
20.340 jinno_patrol_spear
20.341 jinno_patrol_spear
20.342 jinno_patrol_spear
20.343 jinno_patrol_spear
20.344 jinno_patrol_spear
20.345 jinno_patrol_spear
20.346 jinno_patrol_spear
20.347 jinno_patrol_spear
20.348 jinno_patrol_spear
20.349 jinno_patrol_spear
20.350 jinno_patrol_spear
20.351 jinno_patrol_spear
Tüm Daman GM Kodlarý
20.047 elmas daman
20.048 kehribar
20.049 Fosil Aðaç
20.050 Bakýr Madeni
20.051 gümüþ daman
20.052 altýn daman
20.053 yeþim taþý daman
20.054 abanoz daman
20.055 inci daman
20.056 Beyaz Altýn daman
20.057 kuvars
20.058 ametist
20.059 chunru
20.060 alchemist
20.061 alchemist
20.062 alchemist
20.063 alchemist
20.064 alchemist
20.065 alchemist
20.066 alchemist
20.067 alchemist
20.068 alchemist
20.069 alchemist
20.070 alchemist
20.071 alchemist
20.072 alchemist
20.073 seal_stone
20.077 jinno_patrol_spear
20.078 jinno_patrol_spear
20.079 jinno_patrol_spear
20.081 seal_stone
20.082 GM
20.083 Ýhtiyar
Cok Özel Zevkli Hayvan kodlarý
HTML Code:
Kod:
Wild Dog 101
Aç Wild Dogs 171
Kurt 102
Hungry Wolf 172
Alpha-Wolf 103
Aç Wolf Alpha 173
Mavi Wolf 104
Aç Blue Wolf 174
Alfa Mavi Wolf 105
Aç Alpha Blue Wolf 175
Kurt 106
Hungry Wolf 176
Alfa Wolf 107
Aç Wolf Alpha 177
Yaban domuzu 108
Aç yaban domuzu 178
Kýrmýzý Keiler 109
Aç Kýrmýzý Keiler 179
Bear 110
Aç Bear 180
Grizzly 111
Aç Grizzly 181
Black Bear 112
Aç Black Bear 182
Brown Bear 113
Aç boz ayý 183
Tiger 114
Aç Tiger 184
White Tiger 115
Aç White Tiger 185
Kilitlenmesini. Kurt 131
Kilitlenmesini. Alpha-Wolf 132
Kilitlenmesini. Mavi Wolf 133
Kilitlenmesini. Alfa Mavi Wolf 134
Kilitlenmesini. Kurt 135
Kilitlenmesini. Alfa Wolf 136
Kilitlenmesini. Yaban domuzu 137
Kilitlenmesini. Kýrmýzý Keiler 138
Kilitlenmesini. Bear 139
Kilitlenmesini. Grizzly 140
Kilitlenmesini. Black Bear 141
Kilitlenmesini. Brown Bear 142
Kilitlenmesini. Tiger 143
Kilitlenmesini. White Tiger 144
Cung-Mok 151
Mu Rank 152
Sürahi Hyul 153
Genç-Ji 154
Li-An 155
Lykos 191
Scrofa 192
Bera 193
Dicle 194
W.Eid.Soldatin 301
F.W.Eid.Soldatin 351
Eid W. Archer 302
F.W.Eid.Bogenschütze 352
W.Eid.Generälin 303
F.W.Eid.Generälin 353
W.Eid.Kommandantin 304
F.W.Eid.Kommandantin 354
Gr.W.Eid.Soldatin 331
Gr.W.Eid.Bogenschütze 332
Gr.W.Eid.Generälin 333
Gr.W.Eid.Kommandantin 334
Mi-Jung 391
Eun-Jung 392
Se-Rang 393
Jin-Hee 394
Mu Mi-Jung 395
Eun-Jung Mu 396
Mu Se-Rang 397
Mu Jin-Hee 398
Siyah Rüzgar Soldier 401
Schwarzwindbesessender 402
Siyah Rüzgar Archer 403
Siyah Rüzgar Jak-To 404
Siyah Rüzgar-Su-405 için
Siyah Rüzgar Gu-Ryung 406
Bö.Schwarzwindsoldat 451
Bö.Schwarzwindbesessender 452
Bö.Schwarzwindbogenschütze 453
Bö.Schwarzwind Yak-için-454
Bö.Schwarzwind-To-Su 455
Bö.Schwarzwind-Gu-Ryung 456
Siyah Assault 431
Siyah Sturmbesessender 432
Siyah Storm Archer 433
Sr John Sturm-Hwan 434
Schw fýrtýna Kyuk Oca 435
Schw fýrtýna-Pho-Hwan 436
Mahon 491
Bo 492
Goe-Pae 493
Chuong 494
Wilder infantryman 501
Wilder Humble 502
Wilder Archer 503
Wilder Genel 504
St.Wilder infantryman 551
St.Wilder Humble 552
St.Wilder Archer 553
St.Wilder Genel 554
Brutal infantryman 531
Brutal Humble 532
Brutal Archer 533
Brutal Genel 534
Brutal Yüzbaþý (Patron) 591
Brutal Geum-Chul 595
Orc 601
Orc Scout 602
Orc Fighter 603
Orc magician 604
Gurur Orc 631
Gurur Orc Scout 632
Gurur Orc Fighter 633
Gurur Orc magician 634
Gurur Orc Genel 635
Siyah Orc 636
Siyah Orc Dev 637
Cesur Orc 651 gr
Gr cesur Orc izcileri 652
Cesur gr Orc Fighter 653
Cesur gr Orc magician 654
Cesur gr Orc Genel 655
Schw cesur 656 Orc
Schw cesur Orc dev 657
Oberorke (Boss) 691
Koyu Oberorke (Boss) 692
Ruhlarý Orkführer 693
Karanlýk Fanatik 701
Koyu Arahan 702
Karanlýk savaþçýlarý 703
Üst karanlýk savaþçý 704
Karanlýk Koyun Yargýç 705
Karanlýk Tormentors 706
Karanlýk Summoner 707
Yüksek Fanattiker 751
Yüksek Arahan 752
Yüksek 753 savaþçýlarý
Yüksek karanlýk savaþçý 754
Kýdemli Yargýç Koyun 755
Yüksek Tormentors 756
Yüksek Summoner 757
Gurur Dark Fanatik 731
Gurur Karanlýk Arahan 732
Gurur Dark savaþçýlarý 733
Gurur Üst koyu Kämpfer734
Gurur Dark Koyun Yargýç 735
Gurur Dark Tormentors 736
Gurur Dark Summoner 737
Brutal Fanatik 771
Brutal Arahan 772
Brutal 773 mücadele
Karanlýk acýmasýz savaþçý 774
Brutal Koyun Richter 775
Brutal 776 iþkencecilerin
Brutal Summoner 777
Koyu lideri (Boss) 791
Dark Spirit lideri 792
Karanlýk Elite Lider (Boss) 793
Elit Spirit Lider 794
Elit savaþçýlarýn 795
Corpse Spirit 901
Sýkýntý köpek 902
Plagemann 903
Plage Swordsman 904
Plage Spearman 905
Plage Archer 906
Plage lideri 907
W. ceset Spirit 931
W. sýkýntý köpek 932
W. Plagemann 933
W. Plage Swordsman 934
W. Plage Spearman 935
Plage W. Archer 936
937 W. liderleri veba
Plagenei (Boss) 991
Veba taþýyýcý (Boss) 992
Büyük Plagertäger (Boss) 993
Demon Soldier 1.001
Demon okçu 1.002
Demons Peer savaþçýlarý 1.003
Shaman iblisler 1.004
Ortak asker, 1.031
Ortak Archer 1.032
Ortak Spearman 1.033
Ortak Shaman 1.034
Kin 1035 Spirit of
Spirit of Chaos 1.036
Ortak cinleri liderleri 1.037
Kafatasý swordmaster 1.038
Kafatasý Fliegener 1.039
Ölümsüz Ruh 1.040
Þeytani canavar 1.041
Common Spirit Soldier 1.061
Common Spirit Archer 1.062
Common Spirit Spearman 1.063
Common Spirit Shaman 1.064
Garez 1.065 ortak ruhu
Common Spirit of Chaos 1066
Common Spirit Lider 1.067
Spirit Sword Master 1.068
Draco Skull 1.069
Ölümsüz Ruh 1.070
Þeytani canavar 1.071
Iblis kralý (boss) 1091
Gurur Demon King (Boss) 1092
Grim Reaper 1.093
Ortak Dämonenkönig 1.094
Mavi Death 1.095
Enchanted Buz 1.101
Eiskillerwal 1.102
Eisinsekt 1.103
Eislöwen 1.104
Iceman 1.105
Yeti 1.106
Eisgolem 1.107
Heaven Eispferd 1.131
Heaven Eiswal 1.132
Heaven Eisinsekt 1.133
Heaven Kartopu 1.134
Heaven Eismann 1.135
Heaven Snowman 1.136
Heaven Ice Golem 1.137
Evil Ice Enchanted 1.171
Evil Eiskillerwal 1.172
Evil Eisinsekt 1.173
Evil Eislöwen 1.174
Evil Eismann 1.175
Evil Yeti 1.176
Evil Eisgolem 1.177
Eisteufel 1.151
Eishorn Killer 1.152
Ice-böcek 1.153
Seol-Gu 1.154
Iceman 1.155
Eisgigant 1.156
Buz Golem 1.157
Eishexe 1.191
Büyük Eishexe 1.192
Aðaç kurbaðasý Soldier 1.301
Aðaç kurbaðasý lideri 1.302
Buhmann 1.303
Sarý Tiegergeist (Boss) 1304
Bullfrog Genel 1.305 için
Gr. Aðaç kurbaðasý Soldier 1.331
Gr. Aðaç kurbaðasý lideri 1.332
Gr. Aðaç kurbaðasý Bohmann 1.333
Gr. Sarý Tiegergeist (Boss) 1334
Gr. Bullfrog Genel 1.335 için
Evil Sarý Tiegergeist (Boss) 1306
Evil Sarý Tiegergeist 1.307
Neunschwanz (Boss) 1901
Neunschwanz Elite (Boss) 1902
Elit Neunschwanz 1.903
Metin keder 8.001 ile
Metin Savaþ 8.002 ile
Metin Battle of 8.003
Metin Greed 8.004 ile
8.005 ile Metin siyahlýk
Metin karanlýk 8.006
Metin Eiversucht 8.007 ile
Metin soul 8.008
8.009 ile Metin gölge
8.010 ile Metin sertliði
Metin Devil 8.011 ile
Metin 8.012 of the Fall
Metin Death of 8.013
Metin cinayet 8.014
8.015 ile Metin sertliði
Metin Devil 8.016 ile
Metin 8.017 of the Fall
Metin Death of 8.018
Metin cinayet 8.019
Shinsoo Rocks 8.020
Jinno Rocks 8.021
Chunjo Rocks 8.022
Imparator Rocks 8.023
Metin Pung-ST-8024
Metin Ma-An 8.025
Metin Tu-Genç 8.026
Metin Jeon Un-8027
Metin keder 8.101 ile
Metin Savaþ 8.102 ile
Metin Battle of 8.103
Metin Greed 8.104 ile
8.105 ile Metin siyahlýk
Metin karanlýk 8.106
Metin Eiversucht 8.107 ile
Metin soul 8.108
8.109 ile Metin gölge
8.110 ile Metin sertliði
Metin Devil 8.111 ile
Metin 8.112 of the Fall
Spider Bebek 2.001
Zehirli Örümcek 2.002
Kýrmýzý Venom Örümcek 2.003
Spider Aðýz 2.004
Asker Örümcek 2.005
Zehirli Örümcek Bebek 2.031
Ölümcül Poison Spider 2.032
Kýrmýzý örümcek ölümcül zehir 2.033
Claw Venom Örümcek 2.034
Asker Poison Spider 2.035
Gurur asker Poison Örümcek 2.036
Küçük örümcek zehiri 2.061
Ölümcül Poison Spider 2.062
Kýrmýzý örümcek ölümcül zehir 2.063
Claw Venom Örümcek 2.064
Asker zehir Tiller 2.065
Evil Bebek Poison Örümcek 2.051
Evil ölümcül zehirli örümcek 2.052
Evil kýrmýzý örümcek zehri 2.053
Evil Claw Poison Örümcek 2.054
Kötü erkek örümcek zehri 2.055
Brutal bebek örümcek zehri 2.071
Brutal ölümcül örümcek zehri 2.072
Brutal kýrmýzý örümcek zehri 2.073
Brutal aðýz Poison Örümcek 2.074
Brutal askerleri Örümcek 2.075
Brutal güçlü zehirli örümcek 2.076
Queen Tiller 2.091
Karanlýk Örümcek Kral 2.092
Çöl Tilkisi 2.101
Çöl Uçak 2.102 Eyes
Akrep Kral 2103
Akrep adam 2.104
Yýlan Swordsman 2.105
Yýlan Archer 2.107
Wüstenbandidt 2.108
Çöl Tortoise 2.191
Tigers köle 2.201 Fight
Alev Spirit 2.202
Kaplan 2.203 Fight
Alev 2.204
Alev Warrior 2205
Alev King (Boss) 2206
Dunkl. Alev King (Boss) 2207
Güçlü Tiger köle Kamp 2.231
Güçlü Alev Spirit 2.232
Güçlü Tiger 2.233 Fight
Güçlü alev 2.234
Güçlü Alev Warrior 2235
Red Dragon 2291
Ji-Tu asker 7.019
Hwa-Ryung 7.020
Do Ji-bum 7.021
Cham-Ma 7.022
Teawha-Mu 7.023
Aðaç Alkollü 2.301
Hayalet Stump 2.302
Dyrade 2.303
2.304 Willow Ghosts
Evil Tree 2.305
Hayalet Tree Giant (Patron) 2306
Hayalet Tree Lord 2.307
Kýrmýzý Ghost Tree 2.311
Kýrmýzý Ghost Stump 2.312
Kýrmýzý Dyrade 2.313
2314 Red Willow Ghosts
Kýrmýzý Evil Tree 2.315
JuK-Gui 7.024
Dung-JuK 7.025
Genç-Mok 7.026
Hwaryu-JuK 7.027
Siyah Guimok 7.028 kaþýntý
Korsan Tanaka (LvL1Boss) 5001
Hae-Tae (Boss) 5002
Maymun 5.003
Korsan Tanaka (LvL80Boss) 5004
Yoksul Monkey Soldier 5.101
Yoksul Monkey atýcý 5.102
Zavallý maymun savaþçý 5.103
Zavallý maymun Genel 5.104
Maymun Soldier 5.111
Maymun atýcý 5.112
Maymun Fighters 5.113
Monkey-Genel 5.114
Steinaffe 5.115
Maymun liderleri 5.116
Güçlü maymun asker 5.121
Güçlü silahý maymunlar 5.122
Güçlü maymun savaþçý 5.123
Güçlü maymun Genel 5.124
Strong Steinaffe 5.125
Strong Goldaffe 5.126
Güçlü liderleri maymunlar 5.127
Kluger kl. Maymun Soldier 5.131
Kluger kl. Maymun atýcý 5.132
Kluger kl. Maymun Fighters 5.133
Kluger kl. Monkey-Genel 5.134
Sly maymun asker 5.141
Sly maymun lamba 5.142
Sly maymun savaþçý 5.143
Maymun Cunning Genel 5.144
Kurnaz Steinaffe 5.145
Sly maymun lideri 5.146
Evil Monkey Soldier 5.151
Kötü maymun lamba 5.152
Kötü maymun savaþçý 5.153
Evil Monkeys Genel 5.154
Evil Steinaffe 5.155
Evil Goldaffe 5.156
Evil Monkey liderleri 5.157
Felsenaffe (Boss) 5161
(Boss) 5162 maymun Yürüyüþ
Maymun Lord (Patron) 5163
Destroyer 1.401
Axeman 1.402
Tausenkämpfer 1.403
Taþ Golem 1.501
Steinbeisser 1.502
Büyük Felsgolem 1.503
Ogre Warrior 1601
Ogre Butcher 1.602
Ogre Berserker 1.603
Tu Gui-iþçiler 7.008
Tu Gui-Soldatenpräher 7.009
Tu Gui-Beyaz Kommander 7.010
Veliler köyü 11.100 kare
Battle yöneticileri 11.101
Bayi 9.001
Zýrh Bayi 9.002
Joana 9.003
Stock 9.004
Schmied 20.016
Santa Claus 20.031
+REP Verin daha bircok kod paylasým
VALLAH ugrastým baya kilit yapmayýn hepsini deneyip koydum
cogu kodu paylasmadým geresiz diye
ve bir cok kod eklicem daha deniyorum
Quote:
Originally Posted by TaM1Delly
+repini verdim vermesinede kardeþ ;
/mount_test 1402
yazýyoruz sonra
/poly 2202
yazýyoruz sonra
/in
yaziyoruz ne kadar hýzlý olursanýz o kadar aydýnlýk olur
burdan sonra nasýl düzelecez bi söylesen ?
/in
/poly 0
/mount_test 0
yap düzelir
13-07-2012 04:27
J3LoodyTR Çevrimdışı
Normal üye

Mesajlar: 577
Mesaj: #3
RE: METİN2 GM KODLARI
bari alıntı yaz Big Grin
13-07-2012 04:30